Nógrád megyei vezetőnk bemutatkozó látogatása Erdős Norbert KPE elnöknél

Csank Csaba a Kisgazda Polgári Egyesület tagja és Nógrád megyei elnöke. Erdős Norbert KPE elnök úr örömmel fogadta tájékoztatását, amit közzé is teszünk. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy művelt fők csatlakoztak a kezdetektől mozgalmunkhoz.

A megye a biotermelésben az elsők között volt, gazdái a nehéz terepen is helyt állnak. Sok tekintetben példaértékű – gazdaszemléletű hozzáállásuk, természeti adottságaik, sok-sok történelmi értékük lassan kiemeli a megyét az „elfeledett” kategóriából.

Csank Csaba szakmai múltja elismerésre méltó, több érdemérem és kitüntetés tulajdonosa. Vázlatosan az iskoláíról és tevékenységeiről az alábbiakban tudhatunk:

2007.     Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar

Védelmi Igazgatási Szak, Katasztrófavédelmi Szakirány, egyetemi kiegészítő, Védelmi igazgatási menedzser

A szakdolgozat témája: A magyar hadkiegészítés története

Egyetemi tanulmányaim kapcsán a következő témákban írtam évfolyamdolgozatot:

Tömegpusztító fegyverek- Az atomfegyver,

Védelmi igazgatás – Az iskolai védő óvó előírások,

Közművédelem – Vizi közművek, Energia közművek, A távközlés, Egyéb közművek.

  • Eszterházy Károly Főiskola

Tanügyigazgatási szakértő – Pedagógus szakvizsga

Szakdolgozat: Marketingstratégiák a felnőttképzésben

  • Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

Szakdolgozat: Petőfi Sándor és a titokzatos Petrovics, Magyar szabadsághar-cosok szibériai hadifogságban 1849-től?

  1. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola

Népművelő és történelem szakos általános iskolai tanár

Szakdolgozat: Petőfi Sándor és a titokzatos Petrovics

2017. szeptember 1-től 2022. január 19-ig a Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium igazgatójaként dolgoztam, majd a vezetői megbízást követően tanárként veszek részt az oktatásban történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, illetve az általam bevezetett katonai alapismeretek tantárgy tanáraként. Igazgatói éveim alatt indítottam be és vezetem a honvédelmi szakkört.

2019. nyarán középiskolások részére Rétságon és Bátonyterenyén is megrendezett honvédelmi táborokban táborvezetőként tevékenykedtem.

2015. október 01-től a Salgótarjáni Szakképzési Centrum pedagógusaként dolgoztam. Ezen időszakban is az óráim többségét a katonai, illetve honvédelmi ismereteket nyújtó tantárgyak oktatása tette ki a történelem mellett.

2012. november 16-tól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bátonyterenyei Tankerületének igazgatója voltam.

2008. március 1. – 2012. november 15. között a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot, ezt megelőzően 2001 – 2006. között a bátonyterenyei Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot igazgattam. Működésem alatt került bevezetésre 2003-ban a belügyi rendészeti pályákra előkészítő szakközépiskolai képzés, a 2005-ös évtől pedig a Katonai alapismeretek tantárgy oktatása, melyet bevezetése óta tanítom. Részt vettem a tantárgy tanügyi dokumentációin túl a tanári kézikönyv kidolgozásában is. Iskolánk tanulói több sikeres bemutatót tartottak a Honvédelmi Minisztérium felkérésére a tantárggyal kapcsolatos ismeretek elsajátításáról.

Igazgatói tevékenységem alatt és jelenleg is igen nagy hangsúlyt fektettem és fektetek a szakmai képzéseken túl a tanulók környezet-tisztelő, környezetvédelmi, egészséges életmódra és hazaszeretetre nevelésére. Büszkén említem meg, hogy az igazgatóságom alatt iskolánkat a katonai képzéssel kapcsolatosan két honvédelmi miniszter is meglátogatta.

Az állami, a nemzeti ünnepeken és a tanév rendjében előírtakon kívül kiemelten foglalkoztunk a Doni Hősök áldozatvállalásával, október 6. vértanúiról történő megemlékezéssel, mely egyben a rendész növendékek ünnepélyes fogadalomtételének napja is.

KPE