Nem kell engedély a gyümölcsös telepítéséhez, elég, ha bejelentjük

Fotó: elevengyerekek.hu

2018-tól a gyümölcsösök telepítése már nem engedélyköteles, de az árutermő gyümölcsös esetén előzetes bejelentéshez kötött a 2500 m2-nél nagyobb területek esetén. A kataszteri besorolásra is csak akkor van szükség, ha egy elnyert pályázat ezt kifejezetten előírja. A kataszterbe vonást a Nébih-től kérhetjük.

2018-tól a gyümölcsösök telepítése már nem engedélyköteles, de az árutermő gyümölcsös esetén előzetes bejelentéshez kötött a 2500 m2-nél nagyobb területek esetén. A bejelentést formanyomtatványon a megyeszékhely szerinti járási hivatalnál kell megtenni. Ez alól kivétel Pest megye, ahol az Érdi Járási Hivatal, és Csongrád megye, ahol a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal illetékes.

Jelentős könnyítés az is, hogy a bejelentéséhez nem kell csatolni mellékleteket, így sem talajvédelmi tervet, sem ökológiai alkalmassági igazolást, sem a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal határozatát a terület gyümölcs termőhelyi kataszterbe sorolásáról. Tehát nem kötelező a kataszterbe sorolási eljárás lefolytatása, kivéve akkor, ha egy elnyert pályázat erre kötelezi a telepítőt.

Az előzetes bejelentés formanyomtatványon történik, és illetékmentes. Természetes személy gazdálkodó (például őstermelő) papíralapon, postai úton, vagy elektronikusan (ügyfélkapun keresztül) nyújthatja be. Gazdálkodó szervezetek a cégkapu, egyéni vállalkozók az ügyfélkapu használatára kötelezettek. E-mailben küldött beadványokat a járási hivatalok nem fogadnak be. A bejelentés alapján a telepítési szándékot a járási hivatal nyilvántartásba veszi, majd a gyümölcsültetvény telepítésének megtörténtét, az ültetvény részletes adatait a telepítés befejezését követő 30 napon belül ismét be kell jelenteni az illetékes járási hivatal részére. A hivatal 50 000 forinttól 200 000 forintig terjedő bírsággal sújtja azt, aki gyümölcsültetvényt bejelentés nélkül telepít.

Törvényi előírás, hogy a 2018. január 1. előtt telepített ültetvényeket – az új megyei gyümölcsültetvény kataszter felállításához – nyilvántartásba kell venni.

Az ültetvénykataszter nem azonos a termőhelyi kataszterrel! Az ültetvénykataszter kötelező és járási hivatali feladat, a termőhelyi kataszterbe sorolás pedig Nébih-é, és nem kötelező, kivéve, ha egy támogatási jogcím ezt előírja. Az új, megyei szintű ültetvénykataszterbe minden, a korábbi szabályok szerint engedélyezett, 2500 m2-nél nagyobb gyümölcsöst 2018. december 31-ig be kell jelenteni az illetékes járási hivatalhoz. A bejelentésre kötelezett az ültetvény használója.

  1. január 1-jétől már 20 000 forinttól 50 000 forintig terjedő bírságra számíthat az, aki a kötelezettségét elmulasztja. Viszont ezzel a lépéssel a 2018 előtt engedély nélkül telepített ültetvények is szankciómentesen legalizálhatóak.

A telepítés befejeztével a hivatal helyszíni szemlét rendel el. Ekkor már rendelkeznie kell a gazdálkodónak érvényes talajvédelmi tervvel, és a szaporítóanyaggal kapcsolatos dokumentáció ellenőrzése a telepítés helyszíni szemléjén történik.

Borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területeken gyümölcsös telepítése csak az illetékes hegyközség hozzájárulásával lehetséges.

Ezért ahol ez indokolt, a gyümölcsültetvény telepítése előtt szükséges az illetékes hegyközségnél tisztázni, hogy az adott terület szerepel-e a borszőlő termőhelyi kataszterben. Amennyiben igen, akkor a gyümölcsös telepítésének megkezdése előtt kérni kell a hegyközség írásbeli hozzájárulását a tervezett ültetvény telepítéséhez.

Gyümölcsültetvény termőhelyi kataszterbe nem sorolt területen is telepíthető, így abban az esetben, ha csak saját anyagi forrásait használja fel a gazdálkodó egy ültetvény létesítéséhez vagy fenntartásához, nem kötelező a terület termőhelyi kataszterbe sorolása. Ha viszont egy támogatási jogcím miatt erre kényszerülünk, akkor a termőhelyi kataszterbe vonásra irányuló kérelmet a Nébih-hez lehet formanyomtatványon benyújtani. Ehhez szükség van a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ által előzetesen kiállított ökológiai szakvéleményre és a talajvédelmi tervben előírt vizsgálati adatokra, valamint egy helyszíni szemlére is. A bejelentett ültetvényekkel kapcsolatos bármilyen változást 30 napon belül a járási hivatalhoz kell bejelenteni (pl. termőre fordulás, újratelepítés, kivágás, vagy a használó személyében történt változás).

(Forrás: agrarszektor.hu)

Vincze László, a Kisgazda Polgári Egyesület Országos Elnökségének a tagja, a Polgári Kisgazdák Csongrád Megyei Szervezetének az elnöke: a Polgári Kisgazdák nagy örömmel fogadják a szőlő- és gyümölcstelepítések engedélyezésének az egyszerűsítését. Mezőgazdasági termelőként azt is világosan látom, hogy amikor egy ültetvénytelepítésről dönteni kell, akkor számos szempont figyelembevételére van szükség. A termelőt viszont nem lehet terhelni a bonyolult papírmunkával. A megoldás mindig az, hogy az engedélyező hatóság megkérdezi a termelőtől, hogy mit, hol és mekkora területen szeretne telepíteni. Ezt követően az engedélyező hatóság dolga kell, hogy legyen, hogy a rendelkezésére álló adatbázisok alapján, azaz a talajtani, domborzati és vízrajzi adatok és a fajtajegyzék figyelembe vételével tudomásul vegye, és szükség esetén szakmai észrevételekkel segítse a termelőt. A termelőnek pedig csak annyi kell a feladatának lenni, hogy az engedélyező hatóságnál történő egyszeri és egyablakos egyeztetés után telepítsen, növényvédelmi és agrotechnikai eszközökkel segítse elő a termőre-fordulást, és termeljen. Polgári Kisgazdaként a meggyőződésem az, hogy minden fölösleges és túlbonyolított irodai munka csak hátráltatja, a gazdasági előremenetelt. (KPE)