Nehéz kérdés a végrendelkezés

Fotó: jokortv.hu

Néhány évvel ezelőtt több hónapon keresztül részleteztem a végintézkedéssel kapcsolatos összes jogi kérdést. Mindenkit arra bíztattam, hogy lehetőleg szakember bevonásával gondoskodjon vagyonának halála utáni sorsáról.

A jelek szerint Magyarországon még csupán a szándék szintjén fogalmazódik meg legtöbbekben a gondolat, mert a Magyar Országos Közjegyzői Kamara felmérése szerint a lakosság 90%-ának nincs végrendelete és egyébként is legtöbben nincsenek tisztában a végrendelkezés szabályaival.

Az is nagy problémát jelent, hogy a házilag készített végrendeletek nem mindig kerülnek elő az elhalálozást követően, míg a fellelt iratok jelentős része alakilag, vagy tartalmilag érvénytelen.

Sokan úgy gondolják, hogy elegendő, ha majd a legvégső időpontban szóban közlik végakaratukat. Sajnos ez a legritkább esetekben lehet érvényes, mivel a végrendelkező részéről az szükséges, hogy az életét fenyegető rendkívüli helyzetben legyen, méghozzá írásképtelen, de teljesen beszámítható állapotban. Az is feltétel, hogy legalább két nagykorú személy legyen jelen, akik az öröklés szempontjából teljesen érdektelenek!

Így aztán nem csodálkozhatunk azon, hogy igen kevés esetben állapítja meg vita esetén a bíróság a szóbeli végrendelet érvényességét.

Az írásbeli végrendelet fajtáival és feltétel rendszerével a jövőben részletesen foglalkozunk majd, azon reményben, hogy mindenki megtalálhatja a számára szükséges alap információkat.

A Polgári Kisgazdák hagyományosan, mint mindenben előre gondolkodó és tervező emberek, a családi béke megőrzése és a vagyon legcélszerűbb felosztása érdekében hívei a megfontolt és szabályos végintézkedésnek.

 

Dr. Bakos Zoltán