MVM figyelemfelhívás a villamos hálózatok közelében végzett mezőgazdasági munka veszélyeire

Fotó pixabay.com

A múlt évben már tolmácsoltuk oldalunkon az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az MVM Émász Áramhálózati Kft. felhívását a villamos hálózatok közelében végzett mezőgazdasági munkákkal kapcsolatban.

A fenti cégek szolgáltatási területén több esetben fordult elő az elmúlt években baleset, amelynek során a mezőgazdasági művelés alatt álló területeken mezőgazdasági erőgép, vagy az általa vontatott munkagép a közcélú hálózatnak ütközött, beleakadt a vezetékrendszerbe, illetve elszakította azt. Ezen esetek jellemzően középfeszültségű (22kV-os) hálózatokat érintik, de előfordul, hogy nagyfeszültségű (132kV-os) hálózati oszlop érintett az eseményben.

A nyári mezőgazdasági betakarítási munkák közeledtével ismét szeretnénk felhívni tagjaink figyelmét a villamos hálózatok közelében folytatott mezőgazdasági munkák veszélyeire és segítségüket kérni abban, hogy az idei évben is munkájuk során a lehető legnagyobb körültekintéssel járjanak el és előzzék meg a baleseteket.

Alábbiakban a két legfontosabb szabály:

 • A vezetékek megközelítése TILOS és életveszélyes!
 • A villamos hálózatokat minden esetben feszültség alatt állónak kell tekinteni.

Ez különösen kritikus akkor, amikor egy ütközés során a vezeték tartóoszlopa, vagy maga a vezetékrendszer a munkát végző mezőgazdasági géppel kerül fémes kapcsolatba. A helyzetet minden esetben úgy kell kezelni, hogy a vezetékrendszer feszültség alatt van!

Amikor a vezeték és munkagép érintkezése sajnálatos módon mégis bekövetkezik, akkor a munkagép elhagyása során fokozott körültekintés szükséges! A munkagépen keresztül ilyenkor áram folyik a talaj felé, amely a talajban (a munkagépet egy kör középpontjaként értelmezve) sugár irányban szétterjed. Emiatt a munkagép elhagyása során a gépről lelépve, de azt még fogva, majd attól normál léptekkel távolodva a gép és a gépkezelő, valamint annak lábnyomai közötti távolságon kialakuló úgynevezett lépésfeszültség hatására a gépkezelő lábain keresztül egy áramkör alakul ki, amely a gépkezelő áramütéses balesetét idézi elő.

Emiatt a munkagépet talajérintés előtt mindenképpen el kell engedni, majd a gépet páros lábbal ugrálva (vagy egymás mellé helyezett lábfejekkel lépdelve) kell elhagyni, legalább 15-20m-es távolság eléréséig. Fontos megjegyezni, hogy munkagép megközelítése ugyanilyen veszélyekkel jár!

Amennyiben a vezetékkel érintkezve a munkagép nem gyullad ki, a legbiztonságosabb a munkagépben megvárni, míg a segítség megérkezik és megtörténik a vezetékrendszer feszültségmentesítése! 

A fent leírt fokozott veszély miatt a megelőzésre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni:

 • Munkavégzés előtt hasznos lehet a területet előzetesen megtekinteni, bejárni.
 • Célszerű ellenőrizni, hogy a területen meglévő adottságok (oszlopok helye, vezetékmagasságok) mennyiben idéznek elő munkabiztonsági kockázatot.
 • Egy a megszokottól nagyobb fizikai méretekkel rendelkező (vagy új) munkagép, nem biztos, hogy illeszkedik a vezetékek belógási adottságaihoz, attól függetlenül, hogy utóbbi szabványos.
 • Fontos lehet az oszlopok GPS-es sorvezetőkbe betáplált koordinátáinak és fizikai kiterjedését megadó adatainak ellenőrzése.

Sok esetben a vezetékek alatti területet előszeretettel alkalmazzák rakodó helyként, vagy valamilyen termény, ill. takarmány tárolására. Szeretnénk megjegyezni, hogy ez szintén fokozottan veszélyes, továbbá a vezeték biztonsági övezetén belül emelőgépes tevékenységet folytatni TILOS a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet 10.§ (1) bekezdés rendelkezései szerint! Rakodás közben a vezeték és az emelőgép távolsága annyira lecsökkenhet, ami már nagymértékben fokozza a balesetvédelmi kockázatokat (áthúzás, ill. véletlen érintés). A tárolt anyagok (pl. szalmabálák) magassága szintén elérhet olyan kritikus szintet, amely már nem biztonságos, az ottani munkavégzésben résztvevők számára, ha valamilyen tevékenység (pl. takarás) céljából a tárolt anyagok tetején kell tartózkodjanak. Az ilyen tárolási módok a tűzesetek kialakulásának veszélyeit is nagymértékben fokozzák a vezeték közelsége, valamint a villámcsapások nagyobb kockázata miatt.

A hivatkozott NGM rendelet 13.§ (3) c) pontja alapján a föld feletti vezeték biztonsági övezetében csak a villamos berendezés üzemben tartójának előzetes hozzájárulásával közlekedhet, illetve végezhet munkát a 4,5 méternél magasabb jármű vagy rakomány. A jármű legkiállóbb része az oszlopot, annak kikötését, ezek alapozását úgy közelítheti meg, hogy azokban károsodást ne okozzon, az áramvezetőket pedig a legkedvezőtlenebb helyzetben és esetben sem közelítheti meg sem vízszintesen, sem függőlegesen jobban, mint:

 1. 500 kV névleges feszültségszint felett 7 méter,
 2. 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 4 méter,
 3. 35 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 3 méter,
 4. 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méter,
 5. 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintig 1 méter.

A jelzett hozzájárulás (szakfelügyelet) beszerzése érdekében az alábbi elérhetőségeken javasoljuk felvenni az áramszolgáltató cégekkel a kapcsolatot:

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén (Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék területén) a +36-1/474-9999 telefonszám 2.3.6-os mellékén.

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén (Csongrád-Csanád, Bács Kiskun és Békés vármegyék területén, valamint Pest vármegye déli részén) a +36-62/565-600-as telefonszám 1-es mellékén.

A fenti tájékoztatás általánosságban vázol fel lehetséges helyzeteket, így a konkrét ügyek mérlegelése eltérhet a leírtaktól.

Bízunk benne, hogy fenti információk birtokában sikerül a baleseteket megelőzni!

Forrás: MVM tájékoztatás, NAK