Nagy István: Félrevezető a The New York Times cikke

Fotó Katona László

A kormány kétségtelenül tett erőfeszítéseket azért, hogy elsősorban a földalapú támogatásoknál a kis és nagybirtok közötti nagymértékű aránytalanság csökkenjen. Fenntartjuk azonban azt az álláspontunkat, hogy miután teljesen bizonytalan, hogy milyen tulajdonosi és birtokviszonyok mellett igénylik a támogatásokat, így az aránytalanságok csak nehezen – ha egyáltalán – csökkenthetők. Ismételten visszatérünk arra, hogy a magyar mezőgazdaság alapproblémája, hogy a jóirányú döntések elfogadásához hiányoznak a valós felmérések, adatok. (TKB)

Nagy István: Félrevezető a The New York Times cikke, hiszen mi csökkentettük az agrártámogatási rendszer aránytalanságait

A Heteknek adott interjúban Nagy István agrárminiszter kijelentette: „végtelenül félreértelmezhetőnek, félrevezetőnek” tartja a The New York Times-ban megjelent cikket, amely szerint az európai agrártámogatási rendszer szándékosan zavaros, illetve korrupt, és az írásban Magyarország hangsúlyosan szerepel. Elmondta: „Magyarország élen jár a degresszió terén, ami azt jelenti, hogy a területalapú támogatások 1200 hektár feletti részét a tulajdonosok nem kapják meg. Aki állatot tart, annál ez a határ 1800 hektár. Ennek pont az az értelme, hogy a rendszer aránytalanságait tompítsuk. Az európai országok közül ezt mi vezettük be először, és a legszigorúbb módon. Ezek után

bennünket pellengérre állítani mindenféle feltételezett adatokkal, enyhén szólva nem tisztességes.” HETEK