Nagy Balázs értesítése alapján: Hálaadó ünnepi istentiszteletet tartottak ma 10 órától a nagykőrösi református templomban.

A Nagykőrösi Református Egyházközség, valamint a fenntartásában működő Arany János Református Gimnázium és Kollégium, Arany János Református Általános Iskola és Óvoda, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara ünnepi istentisztelet keretében adott hálát szeptember 10-én 10 órától a nagykőrösi református köznevelés 30 évéért, továbbá a Pedagógiai Karon is megnyitották a 2023/24-es tanévet.

Forrás: Nagykőrös Facebook oldala

Az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Főtiszteletű Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Lelkészi elnöke. A tanévet köszöntőjével Prof. Dr. Pap Ferenc dékán nyitotta meg. Elismerő oklevelek átadását, és a kar új hallgatóinak fogadalomtételét követően, Nagytiszteletű Szabó Gábor ünnepi gondolatait hallhatták a szép számban megjelentek. Főtiszteletű úr, Nagytiszteletű úr és Rácz Péter főgondnok emléklapokat adott át a 30 éves évforduló alkalmából Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea igazgató asszonynak, Kósa Zoltánné igazgató asszonynak és Tolnai Gyuláné tagintézmény-vezető asszonynak. Nagytiszteletű úr és főgondnok úr egy, a nagykőrösi református templomot ábrázoló szőttest ajándékozott Balog Zoltán püspöknek. Mint ismeretes 2021-ben – pünkösd hétfőn – ebben a templomban szentelték püspökké Balog Zoltánt.

Forrás: Nagykőrös Facebook oldala