Mostantól csak így lehet ökológiai termékeket behozni az unióba: itt a rendelet

Fotó pixabay

Megjelent a BIZOTTSÁG (EU) 2021/1342 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termékek behozatalával kapcsolatos, a 834/2007/EK tanácsi rendelet 33. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti elismerés felügyelete érdekében a harmadik országok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek által megosztandó információkra vonatkozó szabályokkal, valamint az e felügyelet gyakorlása során hozandó intézkedésekkel való kiegészítéséről.

A harmadik országokból származó ökológiai termékek Unióba történő behozatalával kapcsolatos egyenértékűségének elismerése 2026. december 31-én, az ellenőrző hatóságoknak és ellenőrző szerveknek – az ökológiai termékek Unióba történő behozatalával kapcsolatos – egyenértékűségének elismerése pedig 2024. december 31-én jár le – írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Az átmeneti időszakok végéig az uniós piacon forgalomba hozandó, az Unióba az említett behozatali rendszerek keretében behozott ökológiai termékeket a 834/2007/EK rendeletben előírtakkal egyenértékű termelési szabályokkal és ellenőrzési rendelkezésekkel összhangban, valamint a 889/2008/EK és az 1235/2008/EK bizottsági rendeletben megállapított kapcsolódó végrehajtási szabályoknak megfelelően kell előállítani. Ennek megfelelően a gazdasági szereplőknek a harmadik országokban zajló termelés, előkészítés és forgalmazás minden szakaszában továbbra is az (EU) 2018/848 rendeletnek megfelelő ellenőrző hatóságnak vagy ellenőrző szervnek kell alávetniük tevékenységüket.

Az ilyen harmadik országok, illetve az érintett ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek megfelelő felügyeletének biztosítása érdekében szabályokat kell megállapítani az elismerésüknek az átmeneti időszak alatti rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó eljárásokról. Ennek érdekében ez a rendelet meghatározza azokat az információkat, amelyeket a harmadik országoknak vagy az ellenőrző hatóságoknak és ellenőrző szerveknek a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a felügyelet gyakorlása céljából, többek között a helyszíni vizsgálatok alkalmával. Ezenfelül e rendelet meghatározza a Bizottság által az említett felügyelet gyakorlása során meghozandó intézkedéseket, többek között az elismert harmadik országoknak, ellenőrző hatóságoknak és ellenőrző szerveknek az (EU) 2018/848 rendelet 48. cikkének (3) és 57. cikkének (2) bekezdése alapján létrehozott jegyzékekből való törlését vagy jegyzékekben való szerepeltetésének felfüggesztését.

Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében ezt a rendeletet az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazásának kezdőnapjától a harmadik országok vagy ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek elismerésének lejártáig kell alkalmazni. A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2021. május 27.) követő huszadik napon lép hatályba, illetve a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni. 

Forrás: agrarszektor.hu