Módosultak a harmadik országból származó élelmiszerek követelményei

Élelmiszer-polc. - A kép forrása: trademagazin.hu

Megjelent a Bizottság (EU) 2020/1824 végrehajtási rendelete a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerekre vonatkozó adminisztratív és szakmai követelményeknek az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghatározásáról szóló (EU) 2017/2468 végrehajtási rendelet módosításáról.


Mivel az Európai Parlament és Tanács 2019/1381 rendelete módosította mind az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2020/EK rendeletet, mind az új élelmiszerek Unión belüli forgalomba hozataláról és felhasználásáról vonatkozó szabályokról szóló 2015/2283 rendeletet, ezért ezekkel összhangban szükséges volt módosítani a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerekre vonatkozó adminisztratív és szakmai követelményeknek az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghatározásáról szóló (EU) 2017/2468 végrehajtási rendeletet is.

Módosítások történtek a fentebb említett végrehajtási rendelet alábbi részeiben:
•    A bejelentés felépítése, tartalma és benyújtásának módja
•    A kérelem felépítése, tartalma és benyújtásának módja
•    A bejelentésben vagy a kérelemben benyújtandó adminisztratív adatok
•    A bejelentés érvényességének ellenőrzése
•    A kérelem érvényességének ellenőrzése
•    A Hatóság véleményébe belefoglalandó információk
•    Mellékletek

rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2020. december 2.) követő huszadik napon lép hatályba. A rendeletet 2021. március 27-től kell alkalmazni a Bizottsághoz az ettől az időponttól benyújtott kérelmekre.

NAK/Szőke Rita