Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című (VP3-14.1.1-18 kódszámú) felhívás dokumentációja.

A kép forrása. nak.hu

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás című, VP3-14.1.1-18 kódszámú felhívás módosítása keretében az alábbi változtatásokra került sor:

A felhívás „3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások” című fejezet 9. pontjában átvezetésre kerültek az intézményrendszerben bekövetkezett változások. – A felhívás „3.4.2. fejezetében, a Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások” fejezetnél a kifizetési igénylések benyújtási határidői változtak. – A felhívás 7. fejezete kiegészült a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségekkel. – A fenti változásokat a felhívás támogató okiratában is átvezették. A felhívás módosulása kapcsán érdemes áttekinteni a módosításra vonatkozó változás jegyzéket, valamint a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatási felhívás szövegét. (Forrás: agroforum.hu)