Módosult a nemzetiségek jogairól szóló törvény

mediaklikk.hu

Kevés ország mondhatja el azt, amit Magyarország: a határok mentén mindenhol magyar testvéreink élnek. Számunkra ezért is fontos, hogy a nemzetiségi jogok biztosítása terén mindig jó példával járjunk elől, mert szeretnénk ha a környező országok is követnék példánkat és megfelelő jogokat biztosítanának a területükön élő nemzetiségeknek, szempontunkból természetesen a magyaroknak.

Nem is olyan régen, 2011-ben fogadták el a nemzetiségek jogairól szóló törvényt.

Az országunkban elismert, honos tizenhárom nemzetiség  világviszonylatban is  valós többletjogokkal rendelkeznek. A módosítás ötven paragrafust érint.

Talán a legfontosabb, hogy a nemzetiségi önkormányzatok egyetértési és véleményezési joga teljesen világosan és egyértelműen kerül megfogalmazásra. Rögzítették a nemzetiségek  alapvető egyéni és közösségi jogait, az Országgyűlésben és a nemzetiségi önkormányzatokban való munkájuk lehetőségét, feltételeit.

A roma nemzetiség ügyeivel a belügyminiszter a többi nemzetiséggel a miniszterelnök általános helyettese a felelős. A nemzetiségek jogainak védelmét a nemzetiségi biztoshelyettes látja el. Eltérőek a jogok és lehetőségek aszerint, hogy az adott településen húsz százalék felett vagy alatt van-e egy-egy nemzetiség létszáma, és ezen belül  is meghatározó, hogy milyen igényeket támasztanak? / iskola,média,stb./

A jogszabályt elsődlegesen a nemzetiségek tagjainak kell alaposan átnézniük, mert csak ennek ismeretében tudják jogaikat  megfelelően érvényesíteni.

A Polgári Kisgazdák az évszázadokra visszatekintő, Szent István király intelmeit, tanításait is szem előtt tartó elvekre támaszkodva támogatják a nemzetiségi jogok biztosítását,remélve,hogy a környező országokban  egyszer talán példát vesznek rólunk…

 Dr.Bakos Zoltán