Módosuló közlekedési tárgyú törvények

Fotó Magyar Hírlap

A Kormány által beterjesztett törvényjavaslat a közlekedés minden ágazatát érinti, így mindenkinek a saját érdeklődési köre szerint érdemes azt áttanulmányoznia.

A törvényjavaslat célja a vasúti, hajózási, közúti és légiközlekedési szakterületen szükségessé vált módosítások átvezetése a törvényekben.

Általánosságban elmondható, hogy változnak az adatkezelésre vonatkozó szabályok, a nyilvántartások, főleg az elektronikus nyilvántartás szabályai és  a nyilvántartott adatok kiadásának a rendje.

A tíz törvényt módosító javaslat, ha nem is helyezi új alapokra a közlekedéssel kapcsolatos kérdéseket, de mindenképp jelentős mértékben korszerűsíti azokat, és – amint az indokolás is tartalmazza – gondoskodik arról, hogy megfeleljenek az uniós előírásoknak.

A közúti közlekedésről szóló törvény módosításának jelentős része az útnak szánt terület állami tulajdonba kerülését, annak módját, eseteit szabályozza. azzal,hogy részletszabályok kiadására a Kormányt hatalmazzák fel. A beruházások hatékonyságának növekedése az elvárt cél.

Sokakat érinthet, hogy a légi közlekedés esetén a zajgátló védőövezet és a fokozottan zajos terület kijelölése kötelezővé válik. A repülőterekre vonatkozó rendelkezések megszegőivel szemben akár százmillió forintig terjedő bírság lesz kiszabható!

A vasutak esetében  minden érintett terület állami tulajdonba kerülése a cél. Érdekességként jegyzem meg, hogy a jövőben  keskeny nyomtávnak a 600 mm-nél szélesebb, de 1435 mm-nél keskenyebb nyomtáv tekinthető.

Igen részletes új szabályozást kaptak a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások. Közérdek ezek gyors és egyszerűbb megvalósítása. A közműszolgáltatók 90 ill. 150 napon belül térítés nélkül kötelesek bizonyos esetekben a kiváltást elvégezni.

Az autópályákra vonatkozó új előírás kimondja, hogy ugyanazon útszakasz használatáért ugyanazon gépjármű után nem keletkezhet  használati díj és útdíjfizetési kötelezettség.

A teljes törvény több lépcsőben lép majd hatályba, a kihirdetés utáni 16. naptól kezdve 2022. január 1-ig.

Minden, a közlekedéssel kapcsolatos témakör a társadalom összes tagját, így természetesen a Polgári Kisgazdákat is közvetlenül érinti, ezért is tartom jelentősnek a kor igényeinek megfelelő törvényi módosítást.

 

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő