Módosuló fogyasztóvédelem

Fotó: szoljon.hu

Még 1997-ben alkották meg a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos törvényt, és így a Kormány időszerűnek tartotta annak a kor szellemének és az uniós előírásoknak megfelelő módosítását. Mindezeket tartalmazza a benyújtott törvényjavaslat.

Az Európai Bizottság 2018-ban terjesztette elő a fogyasztóvédelmi joganyag korszerűsítésére vonatkozó jogalkotási javaslatait, melyeket Magyarország azért is kiemelkedő jelentőségűnek tart, mivel tartalmazza a termékek kettős minősége elleni fellépésre vonatkozó szabályokat, melyek kapcsán mi már 2017-ben javaslatokat terjesztettünk elő, döntően az élelmiszerek vonatkozásában.

Mindezek kapcsán kimondták, hogy a kettős minőség tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül.

Külön foglalkoznak a békéltető testületek eljárásával. Egyre gyakrabban kötelező vagy lehetséges ennek igénybevétele, jelentősége mind nagyobb, az ügyforgalom is növekszik. Az eljárások gyorsítását, egyszerűsítését szolgálja az ügyfelek és a békéltető testület között az elektronikus kapcsolattartás lehetőségének kiterjesztése, bizonyos szervek vonatkozásában annak kötelezővé tétele.

Amikor viszont nem kötelező vagy lehetséges a békéltető testület részéről az elektronikus kézbesítés, akkor a hagyományos postai, ajánlott küldeménynek van helye. Ha ez két alkalommal is “nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a második kézbesítést követő ötödik napon a küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni, és beállnak az ehhez fűződő hatályok. Nem ajánlott tehát az átvétel megtagadása!

/A gyakorlat alapján kénytelen vagyok kitekinteni, és megállapítható, hogy mára már az összes eljárásban – bíróság, közigazgatás, végrehajtó stb.- hasonló szabályok érvényesülnek! Egyrészről tehát át kell venni a postai küldeményeket, másrészről pedig aki előre tudja, hogy valamely okból hosszabb ideig nem tartózkodik bejelentett kézbesítési címén, annak ajánlatos meghatalmazottat keresnie a küldemények átvételére. A meghatalmazást postai nyomtatványon, a postán aláírva lehet érvényesen megadni! /

Ezen kis kitérő után vissza a fogyasztóvédelemhez:

Sok pontban felsorolásra került a bírság összegét befolyásoló összes körülmény. Ez lehet a vállalkozás nettó árbevételének 4%-a, de akár kettőmillió euró is!

A békéltető testületek tagságára, a tagok számára, díjazásukra és az egyéb szabályok megalkotására az illetékes miniszter kap felhatalmazást.

Megfogalmazásra került, hogy nem csupán az áru vagy szolgáltatás, de a digitális szolgáltatás és tartalom is terméknek minősül, védelmet kap.

Megtévesztő kereskedelmi gyakorlat árunak olyanként való forgalmazása, mint egy másik tagállamban, miközben nincs meg az alapvető egyezés!

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. A tervezet melléklete hosszan felsorolja, mi minősülhet tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak.

A Polgári Kisgazdák a tisztesség, esélyegyenlőség elvei alapján támogatják a fogyasztók érdekeinek még fokozottabb védelmét, remélve, hogy a gyakorlat nemzeti és nemzetközi szinten is ezek szellemében fog módosulni!

 

Dr. Bakos Zoltán