Módosul a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény

Fotó frisss.hu

Bár nem régi, 2011-es a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényünk, az elmúlt évek tapasztalatai szükségessé tették annak módosítását.

Víziközműnek minősül és kizárólag a törvény szerint működhet

– minden olyan vízilétesítmény mely legalább 25 lakossági fogyasztó ellátást biztosítja, vagy

– amit a hivatal ennek minősített és nyomvonala döntően állami vagy önkormányzati ingatlanon halad.

A víziközmű tulajdonjogának közcélú megváltását kizárólag az ellátásért felelős kezdeményezheti akkor, ha a tulajdonjog megszerzése adásvétel vagy ingyenes átruházás keretében nem lehetséges.

Megváltás esetén a tulajdonost azonnali és feltétlen kártalanítás illeti meg, az érték megállapítására szakértőt kell bevonni.

A kisajátítási hatóság döntésével szemben közigazgatási pert lehet kezdeményezni és az eljárásban a bíróságot szoros határidők kötik.

Ha valamely okból a létesítmény nem valósul meg, a korábbi tulajdonost visszavásárlási jog illeti meg.

Dr.Bakos Zoltán