Mit kell tenni, ha érvénytelen az őstermelői igazolványunk?

Az őstermelői igazolvány kiadását kérheti a 16. életévét betöltött, belföldön élő és a saját gazdaságában a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 6. számú mellékletben felsorolt termékek valamelyikét előállító, e tevékenység tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély.

Fontos feltétel, hogy a kérelmező NE rendelkezzen érvényes őstermelői igazolvánnyal, például azért mert elmulasztotta a korábbi őstermelői igazolványának a határidőn belül történő érvényesítését.

Fotó: madosz.hu

A kérelemhez mellékelni kell a lakcímet és a levelezési címet, és az adóazonosító jelet, valamint, ha van, a magánszemély egyéb, nem őstermelői tevékenységéhez kapcsoló adószámát. Mellékelni kell továbbá a magánszemélynek az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben tárolt ügyfél-azonosító számát és az agrárkamarai nyilvántartási számát. Szinén mellékelni kell, ha rendelkezik ilyennel, a családi gazdálkodóként történő nyilvántartásba vételéről szóló határozat számát, ha van, az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott azonosító számot, a saját gazdaság a termelésére vonatkozó adatokat. A személyes ügyintézés során be kell mutatni a személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt, ami lehet személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél, és érvényes, 2001. január elsejét követően kiadott kártya formátumú járművezetői engedély, továbbá be kell mutatni a lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványt, közismert nevén a lakcímkártyát. Szükség van továbbá az adóazonosító jelet tartalmazó hatósági kártya bemutatására, vagy akinek van egyéb, nem őstermelői tevékenységhez kapcsolódó adószáma, az ezt a számot hitelesen igazoló dokumentumnak a bemutatására. Az új őstermelői igazolvány kiállításának NINCS költsége. – Az őstermelői igazolvány kiadására irányuló kérelmet a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tagja a bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes falugazdász hivatalos fogadóóráján – a fentebb felsorolt dokumentumok bemutatásának kötelezettsége miatt – személyesen tudja előterjeszteni. – Az ügyintézés átfutási ideje 8 munkanap. Aki éppen nem tud sem a lakhelyén, sem a tartózkodási helyén lenni, az a kérelmét Magyarországon előterjesztheti a fentebb felsorolt dokumentumok birtokában bármelyik kormányablaknál is.(Forrás: NAK)