Minden vita közgazdasági és szakmai természetű a PM és az MNB között

Fotó MH, Papajcsik Péter

Matolcsy György jegybankelnök a Magyar Nemzet-beli sorozata legújabb, „Elérhettük volna az 1936-os fejlettségi csúcsot?” című írásában leszögezte, hogy „a pénzügyi tárca és a jegybank között semmifajta személyi ellentét nem volt 2013 és 2019 között, azóta is minden vita közgazdasági és szakmai természetű”.

Az MNB elnöke sorra veszi azokat a kiemelt területeket, ahol egy fenntartható felzárkózási mandátummal rendelkező gazdaságpolitikai centrum jobb eredményt ért volna el, mint ami végül született. Ezek közé tartozik az uniós fejlesztési pénzek felzárkózást célzó felhasználása, a kiszámítható és eredményes lakáspolitika, a versenyképességi fordulat elindítása az évtized közepén, a gyors digitális átmenet kérdése, az adatreform és az állami beruházások hatékonysági többlete, illetve a gazdaságpolitikai centrum és a pénzügyi tárca szétválasztásának lehetősége. Matolcsy kifejti, hogy a miniszterelnök és a kormány minden esetben racionális döntéseket hozott a gazdaságpolitika intézményeinek munkamegosztásáról, azonban – megítélése szerint – a döntő pillanatokban nem a legjobb döntést, inkább a könnyebb ellenállást választották.

magyarnezet.hu