Minden, amit a gyermeket nevelő szülők adó-visszatérítéséről tudni kell

Fotó: Juhári Andrea, boon.hu

Adó-visszatérítés annak a gyermeket nevelő magánszemélynek jár, aki 2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult, függetlenül attól, hogy a jogosultságát érvényesítette-e. Az adóvisszatérítést február 15-éig automatikusan, kedvezményelőlegként azoknak utalja ki a NAV, akiknek a jogosultsága a rendelkezésre álló adatok vagy az adózó nyilatkozata alapján megállapítható. A hirado.hu az adóhatóság tájékoztatója alapján összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a témában.

Ki jogosult a visszatérítésre?

A visszatérítésre az jogosult, aki 2021. legalább egy napján jogosult családi kedvezményre, vagyis, aki:

  • családi pótlékra jogosult,
  • a családi pótlékra jogosultnak a házastársa, és családi pótlékra nem jogosult (nevelőszülő, gyám házastársa)
  • a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa (az élettárs nem),
  • családi pótlékra saját jogán jogosult, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója (ideértve a gyerek szüleinek hozzátartozóit is),
  • rokkantsági járadékban részesülő, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója (ideértve a gyerek szüleinek hozzátartozóit is).

A családi kedvezményre való jogosultság szabályai a 73. számú információs füzetben találhatók.

Melyik szja-s jövedelem adójára érvényesíthető az adó-visszatérítés, ha a magánszemély jogosult családi kedvezményre?
A 2021-ben megszerzett, összevont adóalapba tartozó jövedelem adója jár vissza, vagyis az önálló és a nem önálló tevékenység, valamint az egyéb jövedelem adója. Tehát, adó-visszatérítés akkor jár a magánszemélynek, ha 2021. bármely napján családi kedvezményre jogosult és 2021-ben az összevont adóalapba tartozó jövedelmet, ekhós jövedelmet szerez, illetve kisadózó vállalkozás utána – kisadózóként – tételes adót fizet.

A gyerek(ek) hány éves koráig jár a visszatérítés?
A gyermekek száma és életkoruk nem befolyásolják az adó-visszatérítés összegét, a visszatérítés összege a családi kedvezményre jogosult magánszemély 2021-ben megszerzett összevont adóalapba tartozó jövedelme utáni személyi jövedelemadó, ekho összegétől, illetve a kisadózó vállalkozást terhelő tételes adó összegétől függ. A gyed esetében is jár a visszatérítés, mivel az az összevont adóalap részeként adóköteles, és abból adóelőleget vonnak le. A gyes után azonban nem jár, mivel az adómentes jövedelem.

Elvált szülőknél mindkét fél kap szja-visszatérítést?
Elvált szülők esetén abban annak jár visszatérítés, akinek 2021 legalább egy napján jogosultsága volt családi kedvezményre. Ha az elvált szülők 2021-ben felváltva gondozták gyermeküket, valamint a családi kedvezményre 50-50 százalékban jogosultak, akkor a visszatérítést mindkét szülő igénybe veheti.

Várandósként jogosult vagyok már most a visszatérítésre, vagy csak akkor, ha már megszületett a gyermekem?
A várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa a fogantatás 91. napjától jogosult a családi kedvezményre, tehát az adó-visszatérítésre is.

Élettársi kapcsolatban élők esetében mindkét szülő kap visszatérítést?
Élettársak esetében, amennyiben közösen nevelik közös gyermeküket, szülőként mindketten jogosultak a családi kedvezményre, ezáltal pedig az adó-visszatérítésre is, még akkor is, ha állandó lakcímük eltér. Ha az élettársak egyikük gyermekét nevelik csak közösen, akkor a gyermek szülőjével együtt élő élettárs csak abban az esetben jogosult az adó-visszatérítésre, ha a családi pótlékra is jogosult. Ha az élettárs nem a gyermek vér szerinti szülője, akkor jogosult a visszatérítésre, ha a kapcsolatukat legalább egy éve bejegyezték az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába, vagy a vér szerinti szülővel fennálló élettársi kapcsolatát legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja.

Családi pótlékra saját jogán jogosult is kap visszatérítést?
Aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, az jogosult családi kedvezményre, tehát visszatérítésre is jogosult, ha van olyan jövedelme, amelyre az adó-visszatérítés igénybe vehető.

Van-e lehetőség adó-visszatérítésre elhunyt magánszemély esetében?
Ha a 2021. január 1-jén vagy ezt követően elhunyt magánszemély 2021. bármely napján jogosult volt, vagy kisadózóként jogosult lett volna családi kedvezményre, házastársa vagy örököse kérheti a NAV-tól a visszatérítést.

Hogyan érinti az adó-visszatérítés a szja-kedvezményeket?
Adó-visszatérítés azoknak a magánszemélyeknek jár, akiknek a családi adókedvezmény nem csökkentette az adóalapot nullára.
Például, a négy vagy több gyermeket nevelő anyák a visszatérítést arra az összevont adóalapba tartozó jövedelmükre vehetik igénybe, amelyre nem érvényesítették a négy vagy több gyermekes anyák kedvezményét. Ilyen lehet például az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem adója. Ha a családi kedvezmény miatt az adóalap „elfogy”, akkor nem jár a visszatérítés, mivel nincs levont adóelőleg.

Mennyi az adó-visszatérítés összege, van-e felső határa?
A visszatérítés összege az összevont adóalapba tartozó jövedelmet szerző magánszemélynél az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított adóalap 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó része, az ekhós jövedelemmel rendelkező magánszemélynél a 2021-re tőle levont ekhónak az szja-része (9,5 százaléka), a kisadózónál a 2021-re utána fizetett tételes adó negyede, de maximum 809 000 forint.

Ha a magánszemélynek az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított összevont adóalapja utáni adója legalább egy forint, de az ezer forintot nem éri el, akkor a kedvezmény összege ezer forint, ez az alsó határ.

A visszatérítés összege nem csökkenti az 1+1 százalékos felajánlások alapját képező adóalapot.

Igényelni kell, vagy automatikusan jár az adó-visszatérítés?
Az adóvisszatérítést február 15-éig automatikusan, kedvezményelőlegként azoknak utalja ki a NAV, akiknek a jogosultsága a rendelkezésre álló adatok vagy az adózó nyilatkozata alapján megállapítható.

Ha a jogosult nem részesül családi pótlékban, ezért kiutalási adatok nem állnak a NAV rendelkezésére, a magánszemélynek erről nyilatkozatot kell beadnia a 2021. október 31-től elérhető VISSZADO nyomtatványon 2021. december 31-ig, ebben az esetben 2022. február 15-ig a NAV kiutalja a visszatérítést. Például házastársak esetében aki a családi pótlékot kapja, nem kell nyilatkoznia, de a másik félnek igen, mert kiutalási adatait a NAV nem ismeri.

Azoknak a jogosultaknak, akiknek a jövedelméről a NAV-nak nincs információja, például az egyéni vállalkozói, őstermelői jövedelmet szerző szülőknek és azoknak, akik az összevont adóalapba tartozó jövedelmük után maguk fizetik az szja-t, automatikusan nem utal a NAV, ők önállóan elkészített bevallásukban igényelhetik a visszatérítést.

Forrás: hirado.hu