Mi vár az őstermelőkre és a családi gazdaságokra január 1-től?

Fotó: 123rf

A balatonfüredi Polgári Kisgazdák összefoglalták a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Szervezetének tájékoztatása nyomán a legfontosabb információkat.

Az értékhatárok változnak az őstermelők adózásában: közel 1 millió Ft árbevételig nem kell adóbevallást készíteni.

Az átalányadózás értékhatára 20 millió Ft-ra emelkedik. Ezt az értékhatárt évről-évre a mindenkori minimálbérhez kötötten határozták meg.

A támogatások nem számítanak bele az árbevételbe, például a területalapú és a 2. pillérhez kapcsolódó kifizetések.

Kiegészítő tevékenység is végezhető az árbevétel 25%-áig, például falusi vendéglátás, bérmunka.

Ha az őstermelő túllépi a kiegészítő tevékenység a 25%-ot, akkor az egész kiegészítő tevékenységre nem lehet alkalmazni az őstermelői adózási feltételrendszert.

A vásárolt alapanyagot használó kistermelői feldolgozást a 25%-os korláttal szabályozott kiegészítő tevékenységhez kell sorolni.

Őstermelő csak 16 évet betöltött természetes személy lehet.

Saját termelőeszközzel szükséges rendelkezni: nem az a lényeg, hogy van-e saját földje a termelőnek, bérelhet is, de valamilyen termelő eszközzel rendelkeznie kell, ami alkalmassá teszi a mezőgazdasági tevékenység végzésére.

Összeférhetetlenség: őstermelő lehet egyéni vállalkozó is egyben, de nem lehet ugyanazt a tevékenységet végezni a két kategóriában, választani kell 2021. március végéig.

Az őstermelőként előállított termények, termékek értékesítéséhez nem szükséges személyes jelenlét, a közeli hozzátartozó vagy alkalmazott is eljárhat az őstermelő nevében.

Nyilvántartás, adminisztráció

Nem lesz plasztikkártya és betétlap! Állandó problémát okozott, hogy a hatályos igazolványt évente betétlappal kellett érvényesíteni, és aki ezt elmulasztotta, hátrányosabb helyzetbe kerülhetett. Ennek vége!Az őstermelők egyedi azonosító számmal rendelkeznek majd, kártya és érvényesítési kötelezettség nélkül.

Az őstermelői jogviszony megszűnésére több lehetőség van: természetes okok, vagy a NAK által megszüntetés szabálytalanság miatt.

Betétlapot nem lesz kötelező vezetni a bevételek nyilvántartásához, erre más mód is elfogadható január 1-től: például naplófőkönyv, pénztárkönyv.

Nem változnak a járulékfizetésre és az ÁFA szabályokra vonatkozóan az előírások.

Hogyan zajlik az átmenet?

Aki 2020. december 31-én őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, akár érvényes betétlap nélkül, 2021. január 1-jén automatikusan átkerül az új rendszerbe, nincs teendője!

Őstermelők családi gazdasága (A továbbiakban: ŐCSG)

A családi gazdaságok és a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező csoportok jogutódja, a szabályok tekintetében minden ugyanúgy érvényes, mint az őstermelőknél, a szabályok többszöröséről van szó. Maximum 4 főre vonatkozóan lehet növelni az értékhatárokat.

A gazdaság vezetőjének nem szükséges a továbbiakban főállásban őstermelői tevékenységet folytatnia.

Nincs szükség arra, hogy minden tag a vezető őstermelő közeli hozzátartozója legyen, elegendő a hozzátartozói láncolat megléte.

Minden tag eljárhat az ŐCSG nevében (kivéve a gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítést, ott csak a vezető őstermelő intézkedhet. Értékesíthetnek több helyen is.

Az ŐCSG tagjainak minden földet be kell vinniük a gazdaságba, föld bérbeadásáról nem lehet szó külső bérlőnek!

A továbbiakban nem muszáj egyenlő arányban felosztani a nyereséget és a veszteséget, az ŐCSG megalapításakor, illetve a 2021. január 1-et követő féléves átmeneti időszakban létrehozott szerződésben kell lefektetni az alkalmazni kívánt arányokat.

A gazdaság vezetőjének nem kötelező főállásban őstermelői tevékenységet folytatnia

A mostani közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és a családi gazdaságok automatikusan átkerülnek az ŐCSG kategóriába január 1-től, de lesz egy fél éves időtartam, ami alatt a NAK-kal történő adategyeztetést le kell folytatni, és az új, ŐCSG szerinti szerződést el kell készíteni.

Ahol most egyéni vállalkozóként és őstermelőként is ugyanazzal a tevékenységgel foglalkozóknak 3 hónap áll majd rendelkezésükre, hogy eldöntsék, az adott mezőgazdasági tevékenységet a továbbiakban egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként kívánják végezni!

Felmerülhet a kérdés, hogy mi lesz a Fiatal Gazda pályázatok kapcsán létrehozott egyéni vállalkozásokkal. Ők dönthetnek, hogy tevékenységüket a továbbiakban őstermelőként folytatják, nem fognak hátrányt szenvedni a pályázat fenntartási ideje alatt sem.

Családi mezőgazdasági társaság (A továbbiakban: CSMT)

Már működő formáknál lehet igényelni a NAK-nál a CSMT minősítést. Az igénylés előtt kell bejegyeztetni a gazdasági társaságot.A feltételek: mezőgazdasági vagy erdőgazdasági tevékenységgel kell foglalkoznia a szervezetnek, és minimum 2 tagja kell, hogy legyen, akik egymással hozzátartozó láncolatban vannak.

Az ŐCSG-vel szemben ennél a formánál nem szükséges az összes földterületet bevinni a CSMT-be.

A CSMT minősítés megszerzésének elsősorban a kedvező elővásárlási és elő-haszonbérleti ranghely biztosítása miatt lesz jelentősége, az adózási szabályok a gazdasági társaságokra vonatkozóan fog zajlani.

A CSMT-k esetében nincs lépéskényszer január elsejétől, a mezőgazdasági tevékenységekkel foglalkozó gazdasági társaságokra vonatkozó kedvezmények lesznek bővebbek: például 50 millió forintig adómentesen kivehetők a támogatások, a tagok között kifizetett földbérleti díjak, illetve a minimum 15 évig használni kívánt termőföld tagok közötti megvásárlásának értéke.

Az új szabályok életbe lépése

2022-ben kell majd a 2021-es tevékenység esetében érvényesíteni a szabályrendszert, A 2020-as tevékenységekre a most hatályos adózási és bevallási szabályok érvényesek. A Kamara külön aldalt nyitott a jogszabály ismerése érdekében. 

Dr. Paál Sándor c. egyetemi docens – KPE Balatonfüred – Forrás: NAK