Mezőtúri remények

Fotó Papp László Gyula

Egy éve jelent meg a Kormány határozata ” a Hortobágy-Berettyó, Mezőtúr-belterületi szakasza érdekében szükséges előkészítési, tervezési feladatok forrásának biztosításáról ” címmel , és közel egy év, 2020. december 31-e a véghatáridő.

A cél a Hortobágy-Berettyó, Mezőtúr belterületi szakaszának szabályozása érdekében szükséges beruházás megfelelő előkészítése.

Kormányzati felelősként a Belügyminiszter került kijelölésre.

Az előkészítési fázisokra biztosított jelentős összeg, 37.500.000 Ft a megvalósíthatósági tanulmány készítésére, hatástanulmány, szakvélemények késztésére, helyszínvizsgálat lefolytatására, engedélyezési és kivitelezési dokumentáció elkészítésére szolgál.

A munkálatok során rekreációs célú, a hajózást kiszolgáló kikötő létesítésének és gyalogos-kerékpáros híd megvalósításának a lehetőségét kell megvizsgálni, kidolgozni.

Mindezeket követően a Kormány felé előterjesztést kell majd készíteni a beruházás megvalósíthatóságának kérdésében, kitérve a költségekre, a hazai és az európai források bevonásának lehetőségére is.

Mezőtúr és környéke valamely okból , de tényszerűen méltatlanul mellőzött vidéke hazánknak, holott az ottani szorgos emberek, a tradíciók, az élő kultúra már eddig is sokkal nagyobb figyelmet érdemelt volna. A város már eddig is Közép-Európa harmadik legnagyobb élővíz és holtágrendszerével rendelkezik.

Az élővíz Mezőtúrt több településsel, így például Túrkevével, Gyomaendrőddel, Szarvassal, Békésszentandrással kapcsolja össze, tehát megvalósulása esetén a beruházás a környező települések életében is kedvező változást fog hozni.

A vízisportok, a horgászat, a nyaralóhajózás terén is jelentős fejlődés mutatkozik majd.

A mezőtúriakkal együtt mi, Polgári Kisgazdák is érdeklődve várjuk az előzetes munkák elkészültét , bízunk a majdani megvalósulásban, fejlődésben!

Dr. Bakos Zoltán