Méhészek, gépjárműre fel: február 15-től lehet támogatást kérni

A kép forrása: vandormez.hu

Vissza nem térítendő támogatás igényelhető méhészeti eszközhordozó járműre és kapcsolódó költségeire. A támogatás mindig nagyon népszerű, a forráskeret rendszerint nagyon hamar kiürül.

A kép forrása: tirek.hu

A Magyar Államkincstár 5/2019. (II. 1.) számú közleménye alapján lehet méhészeti járművekre de minimis (csekély összegű) támogatást igényelni. Az a méhész kérheti a támogatást, akinek üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van, a tárgyévben, azaz 2018. évben az üzemben tartásához kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre. Támogatás kérhető továbbá a megvásárolt OBU fedélzeti rendszer megvásárlásához kapcsolódó költségekre, valamint akinek a tárgyévben elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább 80 méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR). Április 15-ig igényelhető támogatás méhészeti eszközhordozó járműre és kapcsolódó költségeire. A támogatás mértéke a 2018. évben igazoltan megfizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve gépjárműadó, 5 évente az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb 40 ezer forint.

A kép forrása: vandormez.hu

A támogatás összege a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra. A támogatási kérelmet az N0816 számú „Támogatási kérelem” nyomtatványon február 15. és április 15. közötti a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához postai úton kell benyújtani. Nyilatkozni kell, hogy a kérelmező melyik vállalkozásokkal együtt végzi a tevékenységét Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ának rendelkezése értelmében a csekély összegű támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a csekély összegű támogatást igénylő kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal tekinthető „egy és ugyanazon vállalkozásnak”. (Forrás: magro.hu)