Megszűnőben az osztatlanok

A kép forrása. parcellakft.hu

Az osztatlan közösben lévő földeket művelni, és műveltetni nem egyszerű. Azoknak mérik ki az osztatlan közösben lévő földjeiket, akik azt 2012. június 1-ig ezt kérték.

A kép forrása: agrarium7.hu

Az osztatlan közös kényszerközösségek a 90-es években, részben a kárpótlási eljárásokban, részben a szövetkezeti részaránytulajdon-kiosztásokkor keletkeztek. Az ilyen földek jogilag forgalomképesek ugyan, de ha sok a tulajdonostárs, csak nehezen értékesíthetők, mert ahhoz mindenkinek hozzá kellene járulnia. A megyei kormányhivatal arról tájékoztatta lapunkat, hogy Hajdú-Biharban tíz évvel ezelőtt 113 111 hektárnyi területet tartottak nyilván osztatlan közös tulajdonként. Öt évvel ezelőtt ez a mennyiség már 58 195 hektárra esett vissza. Napjainkban pedig 33 143 hektár szerepel így a nyilvántartásban. A jelenlegi mennyiség a megyében lévő összes földterület 7 százaléka. Abban szinte minden szakember egyetért, hogy a magyar mezőgazdaság versenyképességét rontja az osztatlan közös tulajdonban lévő termőföldek még mindig nagy aránya, ezért elengedhetetlen a megszüntetésük. Információink szerint a Kormány egy olyan törvénytervezeten dolgozik, amely szerint az olyan birtokok esetében, ahol a tulajdonos nem jelentkezik, vagy nem lehet elérni, az állam lépne fel vásárlóként, majd az „egészséges” birtokméretek kialakítását követően eladná ezeket a területeket. Sokan szembesülnek azzal, hogy örökölnek néhány tíz vagy pár száz négyzetméternyi termőföldet, és szeretnék eladni, de a földhivatalban kiderül, hogy a terület úgynevezett osztatlan közösben van, ami ezt nagyon megnehezíti. Az osztatlan közös ugyanis leegyszerűsítve azt jelenti: térképen megmutatnak az örökösnek egy nagyobb tábla földet, amire azt mondják, hogy az ön területe ebbe esik. Ugyanakkor konkrétan azt nem tudják megmondani, hogy pontosan hol, melyik karótól, melyik karóig tart, mert nincs kimérve. Rosszabb esetben rajtunk kívül még további 50-100 ember is tulajdonos ugyanabban a táblában. A szabály szerint eladni csak úgy lehet a birtokot, ha előbb kiméretjük, majd minden gazdatárs hozzájárul ehhez, ami több tucatnyi ember esetében gyakorlatilag szinte lehetetlen.

Ingyenes kimérés

A megyei kormányhivatal tájékoztatása alapján Hajdú-Biharban jelenleg egy osztatlan közös tulajdonban lévő földnek átlagosan 19 tulajdonosa van. A Magyar Állam 2005 óta az ilyen kényszerközösségek megszüntetésére törekszik, ezért azóta a megosztással járó összes költséget magára vállalja, vagyis az eljárás a tulajdonosok számára ingyenes. Jelenleg 19 olyan földrészlet létezik, ahol a megosztási eljárások még nem indultak meg, és a tulajdonosok száma meghaladja a 100 főt.

A kép forrása: parcellakft.hu

Régen lejárt határidő

A megosztási eljárásokban a 2012. június 1-ig kérelmet benyújtó tulajdonosok részére történik kimérés. A kérelmező tulajdonosok tulajdoni hányadát csak abban az esetben alakíthatják ki önálló földrészletként, ha annak nagysága külterület esetén eléri a 3 ezer négyzetmétert, zártkertnél pedig az 1500 négyzetméter területnagyságot. De a megosztási szabály nem alkalmazható a halastó művelési ágú ingatlanra, erdőre és művelés alól kivett területre – ismertette a megyei kormányhivatal.

Meg kellene egyezni

Kifejtették: egy adott földterület megosztást nem kérelmező tulajdonosai számára csak akkor mérik ki a telket, ha a terület valamennyi tulajdonosa – kérelmező és nem kérelmező tulajdonosok egyaránt –elfogadott egyezséget hoznak létre a földterület megosztására. Ha ez nem történik meg, akkor a nem kérelmezők földterülete továbbra is osztatlan közös tulajdonban marad, amelyet már csak saját költségen, a polgári jog szabályai alapján lehet megosztani.

A kép forrása: 2kerulet.ittlakunk.hu

A cél: megszüntetés

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal illetékese utolsó kérdésünkre válaszolva hangsúlyozta, hogy ezek az ingatlanok jelenleg is forgalomképesek. Ugyanakkor, mivel az osztatlan közös tulajdonok rendszere nem illeszkedik az uniós jogi normákhoz, ezzel az eljárással Magyarország kormánya a mezőgazdaság teljesítőképességének javulását kívánja elősegíteni. Az önálló tulajdonba kerülő termőföldek tulajdonosai, illetve használói kedvezőbb feltételek mellett tudják gyakorolni a tulajdonnal és a földhasználattal kapcsolatos jogaikat – zárult az illetékes hivatal válasza. (Forrás: haon.hu, OCS)

Losonczi János, a Kisgazda Polgári Egyesület Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének az elnöke – A kép forrása: kpe.hu
Losonczi János, a Kisgazda Polgári Egyesület Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke: a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös megszüntetésének szabályait a 374/2014. (XII. 31.) számú, kormányrendelet tartalmazza.Az osztatlan közös tulajdonban álló termőföldek jogi rendezetlensége nem jó senkinek, és gátolja a termőföld gazdasági értelemben vett hatékony használatát. Hajdú-Bihar megyében a Polgári Kisgazdák arra törekednek, hogy a mezőgazdasági termelők számára minél kisebb költséggel és minél egyszerűbben áttekinthető termőföld-tulajdoni viszonyok jöjjenek létre, valamint aki nem akar gazdálkodni, az minél hamarabb el tudja adni a földjét, vagy hazsnosítani tudja haszonbérbe-adás útján. Aki pedig gazdálkodni szeretne, az tehesse azt, a legjobb belátása szerint, és mielőbb váljon jogosulttá a területalapú támogatásra. (KPE)