Megszavazta a parlament, jelentős kedvezményeket kapnak a gazdák

Forrás MTI, Bugány János

A parlament ellenszavazat nélkül fogadta el a családi gazdaságokról szóló törvényjavaslatot, amely Győrffy Balázs szerint a jövőre nézve is szerencsés, kialakult ugyanis egy politikai konszenzus a kérdésben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a Portfolio-nak adott interjújában foglalta össze a törvényjavaslatot érintő legfontosabb módosításokat a benyújtáshoz képest, valamint arról is beszélt, hogy mi várható ezek után, valamint a januári hatályba lépést követően.

benyújtáshoz képest a megszavazott változat változott-e érdemben?

Győrffy Balázs: Néhány ponton változott a benyújtott tervezet, ezek közül ki kell emelni a kistermelőket érintő módosítást. A kistermelői rendelet hatálya alatt tevékenykedőket beemeltük a rendszerbe oly módon, hogy ők is részesüljenek az őstermelők számára nyújtott kedvezményekből. Az őket érintő módosítás azt a célt szolgálja, hogy őstermelői tevékenységnek minősüljön a termékfeldolgozás is. Ennek az a feltétele, hogy az őstermelő saját maga dolgozza fel a saját gazdaságában előállított alapanyagot, és az a kistermelői rendeletben szabályozott mennyiséget ne érje el. A termékfeldolgozás ezen szabályaiból fakadó bevétel nem számít majd bele abba az egyéb bevételi kategóriába, amelyre a 25%-os korlát vonatkozik. (A kiegészítő tevékenységből származó bevétel az árbevétel legfeljebb 25%-a lehet – a szerk.) Azaz ha például valaki sajtot értékesít, azt megteheti őstermelőként, amennyiben az ahhoz szükséges tejet saját gazdaságában termeli meg, és az előállított mennyiség belefér a kistermelői rendeletben meghatározott maximumba.

Tulajdonképpen tehát ezek is egy újabb könnyítések az eredeti elképzeléseken felül?

Már eredetileg is az volt a terv, hogy az őstermelők részére biztosított kedvezmények a kistermelők számára nyitva álljanak. Annak érdekében volt szükség a módosításra, hogy az érintettek lehető legszélesebb körét tudjuk bevonni a kedvezményekbe.

További módosítás a benyújtott javaslathoz képest, hogy nemcsak az őstermelők családi gazdaságában, hanem az egyéni őstermelőknél is eljárhat az értékesítés során képviselőként a közeli hozzátartozó, illetve az alkalmazott.

Milyen volt a törvényjavaslat fogadtatása a pártok és a piaci szereplők körében?

A visszajelzések a törvénnyel kapcsolatban egyértelműen pozitívak mind a politikai, mind pedig a kamara tagsága részéről. A törvény politikai támogatottságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy a jogszabályt egyhangúlag szavazták meg a képviselők (174 igen szavazat mellett 0 nem és 6 tartózkodás volt – a szerk.), vagyis az ellenzéki pártok is támogatták a javaslatokat. Fontos üzenet szerintem, hogy ellenszavazat nélkül fogadta el a parlament ezt a jogszabály, hiszen mégiscsak egy kétharmados törvényről beszélünk.

A jövőre nézve is szerencsés, hogy egy politikai konszenzus alakult ki a törvényjavaslat mellett.

Ezért meg is ragadnám az alkalmat és szeretném megköszönni a kormánynak, hogy felkarolta a javaslatunkat, valamint parlamenti pártok mindegyikének a támogatását.

A piaci szereplők elvárásait már előzetesen felmértük a különböző gazdafórumokon és rendezvényeken, és az Agrárgazdasági Kutató Intézettel együtt is végeztünk egy felmérést az adózási változásokról, ennek keretében mintegy 10 ezer tagunkat kérdeztünk meg. Ezek eredményeképpen azt mondhatjuk, hogy az érintettek véleményét részleteiben ismertük, amikor benyújtottuk ezt a javaslatot.

Három éve folyamatosan konzultálunk a gazdasági szereplőkkel, ennek a folyamatnak az eredménye érett most be a parlamenti szavazással.

Fontos hangsúlyozni, hogy a törvény által érintettek között nem lesz olyan, aki az új szabályokkal rosszabbul járna a jelenlegi helyzetéhez képest, sőt az érintettek zöme számottevően több kedvezményt tud igénybe venni a törvény jövő január elsejei hatályba lépését követően.

Mely változást előzi meg a legnagyobb várakozás az érintettek körében?

A törvény összességében biztosít jelentős kedvezményeket és növekedési lehetőséget az ágazat szereplői számára. Megreformáljuk az őstermelői rendszert, és bővítjük a nekik járó kedvezményeket, a jelenlegi családi gazdaságokat és közös őstermelőket egyesítő őstermelők családi gazdaságának kategóriája pedig a közös tevékenység lehetőségeit biztosítja.

Ám a törvény legnagyobb újítása a családi mezőgazdasági társaságok (csmt) létrehozásának lehetősége és az azzal járó előnyök.

Ez egy teljesen új minősítési rendszert jelent, melyet azon gazdasági társaságok, szövetkezetek és erdőbirtokossági társaságok szerezhetnek meg, egy a NAK-hoz történő kérelem benyújtását követően, melynek tagjai egymással hozzátartozói viszonyban, illetve láncolatban állnak és kizárólag mező- erdőgazdasági, valamint kiegészítő tevékenységet végeznek. A csmt tagjai számára – ugyanúgy, mint az őstermelők családi gazdasága esetében –  a termőföld-adásvételeknél és -haszonbérleteknél kedvező elővásárlási, illetve előhaszonbérleti lehetőség biztosított, így nem véletlen, hogy az eddigi visszajelzések alapján ezt övezi a legnagyobb várakozás.

Hogyan tovább a törvényjavaslat mostani sikeres megszavazása után?

Január elsejéig is van feladatunk, ez pedig az érintettek informálása.

Mindent megteszünk a gazdák tájékoztatása érdekében: kiadvánnyal, külön honlappal, videókkal, kalkulátorral készülünk.

Ez utóbbival az érintett őstermelők ki is tudják majd számolni, hogy az új szabályok számukra pontosan mekkora előnnyel járnak. Meg kell ragadnunk minden eszközt, amely a mostani helyzetben rendelkezésünkre áll. A koronavírus-járvány ugyanis megakadályozza az információátadás legkézenfekvőbb megoldását, a személyes tájékoztatások lehetőségét, így online rendezvényekkel próbáljuk pótolni ezeket az eseményeket. Január elseje után pedig a törvény hatálybalépésével egyéb új adminisztratív feladatai is lesznek a NAK-nak.

A jövőre életbe lépő szabályok, új feladatok miatt szükséges-e a NAK megerősítése, bővítése?

2021-től nemcsak a tájékoztatás feladata hárul újként a NAK-ra, hanem a családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartását is mi fogjuk ellátni az őstermelők nyilvántartásával kapcsolatos feladataink végzésével egyidejűleg. Eddig is maradéktalanul elláttuk a ránk bízott közfeladatokat, és megfeleltünk a velünk szemben támasztott magasabb elvárásoknak. Azzal számolunk, hogy kollégáink mind tudásban, mind hozzáállásban képesek teljesíteni az új feladatokat.

Forrás: portfolio.hu, Csiki Gergely