Megduplázódott Magyarország üvegházi termelőkapacitása

A kép forrása: agroforum.hu

Az eddig odaítélt pályázatok révén Magyarország üvegházi termesztőfelületkapacitása megduplázódott – mondta az agrárminiszter pénteken, Veresegyházán.

Nagy István egy üvegházi beruházás átadásán elmondta, hogy a Vidékfejlesztési program keretében a kertészeti ágazat fejlesztésére kiírt pályázatok keretében az Irányító Hatóság mostanáig több mint 71 milliárd forint sorsáról határozott, ami csaknem 4500 kérelem támogatását jelenti. A kertészeti ágazat nagy élőmunka-igénye növeli a foglalkoztatást és a vidék népességmegtartó erejét, az ott élők életminőségét – fűzte hozzá a miniszter. A tárcavezető kitért arra, hogy az odaítélt támogatásokból többek között ültetvénytelepítés, gomba- és hűtőházépítés, fejlesztés, kertészeti gépbeszerzés, gyógy- és fűszernövény-termesztés, üveg- és fóliaház-építés, fejlesztés valósulhat meg. Az agrárminiszter beszélt arról, hogy a kertészeti ágazatok kibocsátása tavaly több mint 300 milliárd forint volt, ami a teljes mezőgazdasági kibocsátás 12 százaléka. Az ágazaton belül a friss zöldségek kibocsátása közel 180 milliárd forintot tett ki.     Hozzátette, hogy a Vidékfejlesztési program keretében a 2014-2020 közötti időszakban mintegy 1300 milliárd forint használható fel, ennek során az élőmunka-igényes ágazatok támogatása kerül előtérbe, mint például az állattenyésztés, a kertészet és az élelmiszer-feldolgozás. Pásztor Béla polgármester arról beszélt, hogy ez a vállalkozás mind a településnek, mind az országnak igen hasznos, szeretné, ha továbbra is fennmaradna. Hozzátette, hogy nem a szavak, hanem a tettek számítanak. Márkus Zsolt, a Veresi Paradicsom Kft. ügyvezetője elmondta, hogy 2018-ban már a magyar piacra adták el kapacitásuk 70 százalékát és csak 30 százalékot külföldre. Hozzátette, hogy a mostani fejlesztés egy 1,5 milliárd forintos projekt, ami félmilliárd forintos állami támogatással valósul meg és növeli az üvegház-kapacitásukat. (MTI)

 

Szervezeti hír:

Távoli magyar értékek

A Magyar Pán-Európa Unió elismerését, az Eötvös József Sajtódíjat kapta meg a közelmúltban Csapó Endre, 69 éve Ausztráliában élő, alkotó újságíró, főszerkesztő. Neki tett föl kérdéseket a Présház.

Főszerkesztő úr, miért fontos az összmagyarság – „pán-magyarság” – szempontjából, hogy egy budapesti központú civil szervezet a tengereken, óceánon túli magyar újságíró-teljesítményekre is figyeljen, azokat értékelje?

Kedvemre való a pán-magyar kifejezés, ami itt, a kérdésben párosul az összmagyar szóval. A 2012-ben hatályba lépett Alaptörvény a „Nemzeti Összetartozás” kifejezést alkalmazza. A budapesti központú civil szervezet, esetünkben a Présház Társaság, a magyarérdekű tevékenység élő példájaként figyeli a tengereken, óceánon túli magyar újságok munkáját, és feladatának tekinti annak megismertetését tájékoztató szolgálata eszközein át. Említésre méltó az is, hogy ezzel a hazai média nagy mulasztását pótolja.

Eötvös József a XIX. században alkotott, akkor, amikor a „konzervatívokat” nyelvileg sokkal helyesebben és méltóbban: fontolva haladóknak hívták, és a „liberalizmusnak” is volt magyar neve: szabadelvűség. Ez az utóbbi „eszme” azonkívül, hogy izmussá torzult, miért vált kártékonnyá, rombolóvá, pusztítóvá egy évszázad alatt? 

A szabadelvűség, mint ideológia az ipari forradalom terméke, akadályainak elhárítását célozta. Szándékában sikeres volt, de a nagy nyomulás a társadalom évszázados rendjét feldúlta, a haladás fényének nagy árnyéka lett. Az ideológiába a termelés érdekei épültek be. A termelési tényezők (természet, munka, tőke) rendje felborult: a tőke a társas viszonyból kiemelkedve, mindkettőnek tulajdonosává lett.  

A liberalizmus az egyén, az individuum szabadságának filozófiája és politikai eszméje – így olvasható általában. Szépen is hangzik, jó is, ha valaki egyéni törekvéseiben sikeres. A gyakorlat azonban ezt az elvet a közösség ellenében érvényesíti. Egyénekre bontja a társadalmat, kiemeli a közösségből és magára hagyja. A magára maradt egyén védtelen minden szervezett erővel szemben. Pária lesz, vagy beáll a rendszer szolgálatába. (Forrás: preshaz.hu/ollózta Szíki Károly színművész, a Kisgazda Polgári Egyesület Egri Szervezetének az elnöke)