Még lesz keret a fiatal gazdák számára egy újabb pályázati körre

Fotó: Shutterstock

Háromezer fiatal gazda induló támogatási pályázatának tartalmi értékelése jelenleg már „véghajrában” zajlik, és várhatóan március 31-ig a döntés is megszületik. Fejenként 40 ezer euró odaítéléséről van szó. A keretben még maradt „egy körre” pénz, amelyet 2020-ig meg lehet hirdetni.

Fotó: Agroinform.hu

Mindezt Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár jelentette be egy rendezvényen. Elkezdődött ugyanis annak a szakmai javaslatcsomagnak a bemutatása, amelyet a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) készített az agráriumban égető problémaként jelentkező generációváltás megkönnyítésére, az ezzel kapcsolatos „nemzeti minimum” kialakítása érdekében.

Az Agroinform.hu is ott volt az első ezzel kapcsolatos tematikus sajtóbeszélgetésen, amelyen azt tekintették át, milyen támogatási és finanszírozási lehetőségeket nyújt a fiatal gazdáknak a Vidékfejlesztési Program (VP). A résztvevők Kis Miklós Zsolt mellett Herczegh András, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) ügyvezető igazgatója és Weisz Miklós, az AGRYA társelnöke voltak.

Ezer fiatal gazdának 37 milliárd beruházási támogatásokra

Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár azt emelte ki, hogy az uniós Közös Agrárpolitika keretében 2014-ben nyílt meg a lehetőség, hogy a terület alapú támogatásokból a fiatal gazdák többlettámogatásban részesüljenek. A Vidékfejlesztési Programban pedig tematikus alprogramokat hirdettek számukra

Az egyik támogatási fajta a beruházási típusú. Ez különböző fejlesztési célok megvalósítására áll rendelkezésükre (például kertészet, állattenyésztés, öntözésfejlesztés), mintegy 39 milliárd forint forráskerettel. Így a tervezetten 40-50 százalékos alaptámogatási intenzitás mellett 10 százalékpontos többlettámogatási intenzitásban részesülhetnek.

Ennek keretében 2018. március 20-ig mintegy 37 milliárd forint került megítélésre, közel 1000 fiatal gazda számára. Ez az adott felhívásokban támogatott kérelmek 15 százaléka, a megítélt támogatási összeg 18 százaléka. A jogosult kérelmek 91 százaléka támogatásban részesült, a beruházási támogatási igényeknek pedig a 90 százaléka megítélésre került.

 

A másik pályázatrész az induló fiatal gazdák számára teremtett lehetőséget új mezőgazdasági vállalkozás létrehozására, ezáltal is segítve a mezőgazdasági termelők generációváltását. Ez abban is különbözött a korábbi hasonló programoktól, hogy a pályázónak nem kellett nulláról indulnia, rendelkezhetett már egy meghatározott méretű birtokkal.

„A fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása” című pályázatrészt 2016. december 20-án jelentetett meg a Miniszterelnökség. Ennek keretében újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatására, az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésére nyerhető forrás. A fiatal gazdálkodók 40 ezer eurónak megfelelő forintösszegre 2017. március 16-tól 2017. június 30-ig nyújthatták be támogatási kérelmüket. Az Irányító Hatóság a rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt a pályázati felhívást 2017. július 1-jétől felfüggesztette. Több mint 3000 jogosult kérelem került tartalmi értékelésre, 38 milliárd forint támogatási igénnyel. A kérelmekről hamarosan, 2018. március 31-ig megszületik a döntés. A március 27-i „számvetésből” az is kiderült, hogy a keretben maradt még „egy körre” pénz, amelyet 2020-ig meg lehet hirdetni.

Az államtitkár annak a kételynek is hangot adott, hogy az induló támogatást élvező gazdálkodók vajon öt év múltán – a fenntartási kötelezettség lejárta után – bent maradnak-e a mezőgazdaságban. Ezzel kapcsolatban azt a dilemmát is megfogalmazta, hogy az induló vagy a beruházási támogatásokra van-e inkább szükség.

Fiatal gazda támogatások alakulása

Fotó: Agroinform.hu

Az AVHGA célja, hogy mérsékelje a bankok kockázatát, és kezességével a gazdálkodók mellett álljon

Herczegh András, az AVHGA ügyvezető igazgatója bemutatta, hogy 2017 végére több mint 238 milliárd forint összegű hitel és csaknem 17 ezer ügylet mögött állnak kezességgel, ez a többszöröse a néhány évvel ezelőtti kezességgel biztosított hitelösszegnek.

Az AVHGA fontosnak tartja a fiatal gazdálkodók támogatását, amely kettős célt szolgál: egyidejűleg ösztönzi az agráriumban működő vállalkozók generációváltását, fiatalítását, valamint segíti a vállalkozások vidéken való megmaradását. Ezért az alapítvány kiemelt figyelemmel kezeli e vállalkozói kör erősítését, a fennálló állományból 4500 kezesség fiatal vállalkozó finanszírozási ügyletéhez kapcsolódik.

Az utóbbi időben megfigyelhető a beruházások élénkülése, ami főként a Vidékfejlesztés Program pályázatainak köszönhető – emelte ki. A VP projektjeinél az AVHGA segíti kezességével a felmerülő finanszírozási igényeket, legyen akár szó bankgaranciáról, támogatás előfinanszírozó hitelről, forgóeszköz- vagy hosszabb futamidejű beruházási hitelről.

A fiatal gazdák esetében a 40 ezer euró alaptámogatás mellett ugyanúgy felmerül az igény a projektek kivitelezéséhez a banki források igénybevételére. Míg a bankok szemében a fiatal gazdálkodók, kezdő vállalkozások hitelképessége probléma lehet, az alapítvány kezességét kezdő, azaz lezárt évvel még nem rendelkező vállalkozások is igényelhetik. Ekkor az üzleti terv adatai kerülnek figyelembevételre a minősítés során.

A közeljövőben realizálódik a KAP támogatási rendszer új struktúrája, ami bizonytalanságot jelent mind a pénzügyi intézményeknek, mind a vállalkozóknak. Az AVHGA feladata, hogy az esetlegesen bekövetkező kedvezőtlenebb időszakban is mérsékelje a bankok kockázatát és kezességével a gazdálkodók mellett álljon.

Szükséges a gazdaságátadások ösztönzését szolgáló eszközök újragondolása

Weisz Miklós, az AGRYA társelnöke bemutatta a „Nemzeti minimum az agrár nemzedékváltásért” javaslatcsomag finanszírozásra vonatkozó részleteit. Az induló, gazdaságot átvevő fiatalok számára fontos lenne, hogy hosszú távra meg tudják tervezni a fejlesztési folyamataikat, egymásra épülő beruházásokat tudjanak megvalósítani. Ehhez kiszámítható finanszírozási környezet szükséges – hangsúlyozta.

A közvetlen támogatásoknál szükségesnek tartják a fiatal gazdák számára nyújtott kiegészítő támogatás továbbvitelét és kibővítését. A vidékfejlesztési források esetében pedig továbbra is szükségesnek tartják a többoldalú megközelítést: a gazdaságindító tőketámogatáson túl a versenyképesség javítását célzó fejlesztési lehetőségekhez való hozzáférést (a versenyképességet javító, tárgyi eszközökbe történő beruházási támogatások, innovatív technológiák alkalmazásának ösztönzése, környezetbarát, energiatakarékos beruházások preferálása).

Alapvető fontosságú a fiatal gazdálkodók számára a diverzifikáció, a több lábon állás megteremtése – a mezőgazdaságon kívüli, alternatív jövedelemszerzési tevékenységek segítése mellett. A gazdaságátadások ösztönzését szolgáló korábbi orientációs eszközök újragondolását is indokoltnak tartják, akár hazai finanszírozási eszközökkel is kiegészítve vagy helyettesítve (pl. gazdálkodók korábbi nyugdíjazásának lehetősége).

Induló vállalkozások esetében legtöbbször a tőke- és fedezethiány, valamint a gazdálkodói múlt hiánya a hitelfelvétel akadálya. A mostani, beruházásoknak kedvező kamatkörnyezet hosszabb távon való fennmaradására nincs garancia, ezért egy fiatal gazdálkodóknak szóló speciális hazai hitelprogram (kamattámogatott hite.l, garanciavállalással) kidolgozását is szorgalmazzák.

Összességében egy új típusú, de nem példa nélküli finanszírozási konstrukció kidolgozását érdemes megfontolni, ami a jelenleginél nagyobb finanszírozási keretet tudna biztosítani egy gazdaságot indító vagy átvevő fiatal számára. Épp ezért az AGRYA a javaslatok további egyeztetésére tesz javaslatot.

A javaslatcsomag teljes terjedelmében ITT érhető el.

(agroinform.hu, P.G.)