Még 3 nap a tenyészkoca állatjóléti támogatási kérelem beadására

A 2018/2019-es támogatási évben csak az a gazdálkodó jogosult tárgy-negyedévente kifizetési kérelmet benyújtani, aki rendelkezik jóváhagyott vagy részben jóváhagyott támogatási kérelemmel.

A támogatási kérelmet legkésőbb 2018. március 31-ig kell benyújtani akkor is, ha nem áll rendelkezésre minden csatolandó dokumentum. A hiányzó mellékletek csatolására hiánypótlás keretében még lesz lehetőség, azonban a határidőn túl benyújtott támogatási kérelmeket a Magyar Államkincstár (Kincstár) a hatályos jogszabályi előírások alapján elutasítja.

A támogatási jogosultság alapját képező állatlétszám 2018/2019. évi jóváhagyásához a támogatási kérelmet, postai úton a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet alapján, a Kincstár honlapján a 44/2017. (IV. 18.) számú Kincstár Közleményben közzétett nyomtatványokon (N0677 számú támogatási kérelem és N0678 számú tartási hely lap) az előírt mellékletek csatolásával, 2018. március 16-31. közötti időszakban, a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához (1476 Budapest, Pf. 407.) kell benyújtani,.

A nyomtatványok helyes kitöltéséhez és értelmezéséhez a segédlet nyújt további segítséget.

agrotrend.hu / NAK