Május 1-től igényelhető a fűszerpaprika-termelők de minimis támogatása

Vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhető a minőségi fűszerpaprika termelése céljából vásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására.

A támogatás a 2017. október 20. és 2018. április 30. közötti időszakban megvásárolt fémzárolt vetőmag nettó árának 75 %-a, de kilogrammonként legfeljebb 30 000 forint.

A támogatási kérelmet 2018. május 1. – 2018. augusztus 5. közötti időszakban postai úton a Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 Budapest, Pf. 407. címre kell benyújtani. Amennyiben a borítékon a postai feladás dátuma korábbi, mint 2018. május 1., vagy későbbi, mint 2018. augusztus 6. (a munkaszüneti napra tekintettel), úgy a támogatási kérelmet a Kincstár visszautasítja.

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány és a részletes információk a 22/2018. (IV. 12.) számú Kincstár közleményben elérhetők.

A támogatás jogszabályi alapja a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014.(IV. 4.) VM rendelet.

(NAK, agroinform.hu)