Magyarország csatlakozik az Európai Unió tagállamai által tett alábbi nyilatkozathoz

Fotó Miniszterelnökség, Botár Gergely

A jelenlegi példátlan helyzetben a tagállamoknak jogában áll rendkívüli intézkedéseket hozni állampolgáraik védelme és a válság felszámolása érdekében. Mély aggodalmunknak adunk azonban hangot amiatt, hogy egyes rendkívüli intézkedések elfogadása a jogállamiság, demokrácia és az alapvető jogok védelmének alapelveit veszélyezteti.

 

A rendkívüli intézkedéseknek a szigorúan szükséges mértékre kell korlátozódniuk, arányosnak és ideiglenesnek kell lenniük, rendszeres felülvizsgálat tárgyát kell képezniük, illetve tiszteletben kell tartaniuk a fent említett alapelveket és a nemzetközi jogi kötelezettségeket. Az intézkedések nem korlátozhatják a véleménynyilvánítás szabadságát és a sajtószabadságot.

Együtt kell legyőznünk ezt a válságot, és mindeközben együtt kell megőriznünk európai elveinket és értékeinket. Ezért támogatjuk, hogy az Európai Bizottság kövesse figyelemmel a rendkívüli intézkedéseket és végrehajtásukat az Unió alapvető értékeinek biztosítása érdekében, és felhívjuk az Általános Ügyek Tanácsát, hogy alkalmas időben foglalkozzon az üggyel.

(IM, kormany.hu)