Magyar Nemzeti Bank: Zöld Program

magyarhirlap.hu

A Magyar Nemzeti Bank Zöld Programja keretében a hazai zöld finanszírozási környezet javítását tűzte ki célul.

A klímabarát vállalati finanszírozás előmozdítása érdekében most kiadott „A hazai megújulóenergia-termelés finanszírozása: korlátok és lehetőségek” című tanulmányának kiindulópontja Magyarország új nemzeti energiastratégiája, amely ambiciózus megújuló energia kapacitásbővítést irányoz elő.

A stratégia alapvetése szerint 2030-ra a jelenlegi nagyjából 3 gigawatt megújuló energia kapacitás 7 gigawatt fölé, 2040-re pedig 13 gigawatt fölé fog növekedni, túlnyomórészt újonnan létesített fotovoltaikus naperőműveknek köszönhetően.

Az MNB becslése szerint az ilyen nagyságrendű kapacitásbővítés összesen legalább 2 ezer milliárd Ft beruházási és 1,5 ezer milliárd Ft finanszírozási igényt von maga után 2040-ig.

A klímaváltozáshoz kapcsolódó átállási kockázat miatt az MNB kívánatosnak tartja, hogy a banki mérlegekben növekedjék a környezetileg fenntartható iparágak, mint például a megújuló energiaipar aránya. Pénzügyi stabilitási szempontból viszont elengedhetetlen, hogy a bővülés minél kisebb mikroprudenciális (hitel-, kamat-, likviditási stb.) kockázat mellett valósuljon meg.

A jegybanki tanulmány a hazai megújuló energia támogatási rendszerek (KÁT, METÁR) összehasonlító bemutatása után feltárja és statisztikai adatokkal ismerteti a jelenlegi befektetői és finanszírozási gyakorlatot.

Bemutatja az MNB kereskedelmi bankokkal és piaci szereplőkkel lefolytatott konzultációi során feltárt finanszírozási és beruházási korlátokat, illetve elemzi a jelenleg érvényes támogatási rendszerből eredő hitelezési kihívásokat.

A jegybank e korlátok kapcsán a megoldási, illetve fejlesztési lehetőségeket is vizsgálja. Ennek jegyében vezette be a vállalati zöld tőkekövetelmény-kedvezményt, amely javítja a megújulóenergia-termelés finanszírozási környezetét.

Az MNB a tanulmánnyal a megújuló energia témában érintettek teljes körét – finanszírozókat, szabályozó intézményeket, befektetőket, beruházókat, iparági és civil szervezeteket, valamint nem utolsó sorban a téma iránt érdeklő hazai és nemzetközi szakmai közösséget – kívánja megszólítani és szakmai vitára invitálni.

vg.hu