Ma van a Földművesek emléknapja

Karcag, Aratófesztivál

Hosszú évek óta terveztük, hogy a magyar társadalom azon részéről, amely évszázadokon keresztül a mi hazánknak kenyeret, bort és amikor kellett katonákat adott, a magyar parasztról, a földművesekről legyen állami megemlékezés. Örömmel tettem eleget az Arany Korona Alapítvány felkérésének és arra kértem képviselő társaimat a Fidesz-KDnP-ben, hogy támogassák az országgyűlési határozatot. Az országgyűlési határozat indokolását ma is úgy látom, hogy jól és helytállóan fogalmaztuk meg, az érvényes ma és érvényes a jövőben.

H/893 Általános indokolás

Az emberiség számára a kultúra és a civilizáció időszaka azzal egyidejűleg kezdődött meg, hogy az ember megtanult földet művelni. A földművelésnek a kezdetektől három alapvető eszköze van: a termőföld, az emberi munka és a hozzáadott tudás.

A magyar földműves évszázadokon keresztül fenntartója és megtartója volt az országnak, a verejtékes munkájával és a háborúban kiontott vérével kiszolgáltatottan is a haza szolgálatára állt. 1848 februárjában, majd áprilisában a jobbágyi kötöttségek túlnyomó részt eltörlésre kerültek, a magyar földműves elindulhatott a polgárosodás útján. Az alapvető termelőeszköz, a föld mérhetetlenül igazságtalanul oszlott meg. A magyar földműves, a magyar paraszt továbbra is a földért volt kénytelen küzdeni.

Nagyatádi Szabó István, aki hat holddal, azaz alig több mint három és fél hektár termőfölddel bíró kisparaszti családból származott, és csak hat elemi osztályt tudott elvégezni, egész életének és politikai munkásságának a középpontjába a termőföld igazságosabb elosztását helyezte. A földbirtok helyesebb megoszlását szabályozó rendelkezésekről szóló 1920. évi XXXVI. törvénycikk – amelyért Nagyatádi sokat küzdött – csak enyhítette a földtulajdoni viszonyokban fennálló aránytalanságot, igazságtalanságot. Ez a földosztás – amely Nagyatádi Szabó István nevéhez kötődik – minden hibája és gyengesége ellenére reményt adott arra, hogy az igazságosabb földtulajdoni viszonyok elérhetőek. Nagyatádi Szabó István születésnapján, szeptember 17-én arról a földműves társadalomról emlékezzünk meg, amely a jó és a bal sorsában egyaránt készen áll a haza szolgálatára.

Bort, Búzát, Békességet

TKB