Losonczi János értesítése alapján: Biztos mindet ismered? Ültetvényekre vonatkozó trükkös szabályok

Fotó: elevengyerekek.hu

A NAK összefoglalta az ültetvényekre vonatkozó speciális szabályokat.

A VP Agrárkörnyezet-gazdálkodási támogatásra (AKG) irányuló támogatási kérelmet az érdeklődők 2021. október 25-november 25. között nyújthatták be. A NAK felhívja a kérelmezők figyelmét, hogy a Támogatói Okirat hiányában már januárban is úgy kell gazdálkodniuk, ahogyan azt a kérelmükben vállalták. A NAK összefoglalta az ültetvényekre vonatkozó speciális szabályokat.

körte

A levélanalízist, minden évben el kell végezni adott év augusztus 31-ig – Fotó: pixabay.com

Az ültetvények kora

Ültetvények életkora a pályázat benyújtásának évében maximum 26 évet ér el a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) egészén, kivéve a dió, szelídgesztenye, szőlő és hagyományos gyümölcsösöket. Ezeket külön is kellett kimérni és leigényelni. Az életkort a Kincstár felé a területileg illetékes földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal igazolja.

Levélanalízist minden évben el kell végezni adott év augusztus 31-ig

„Levélanalízis elvégzése” előírás abban az esetben választható, amennyiben az érintett KET-en a kötelezettségvállalási időszak első napján (2022.01.01-jén) már eltelepített ültetvény található. Levélanalízist, minden évben el kell végezni adott év augusztus 31-ig, de érdemes a mintákat a pályázati felhívás 5. számú mellékletében megjelölt időintervallumban begyűjteni az eredmények hasznossága érdekében. A levélanalízissel kapcsolatos valamennyi dokumentum eredeti példányát a támogatási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni.

Mit jelent az, ha egy ültetvény homogén?

A “hagyományos gyümölcsös fenntartása”* előírás kivételével kizárólag homogén ültetvény támogatható, azaz legalább 95%-ban egy növényfaj azonos vagy különböző korú egyedeiből áll. Továbbá a fa-, illetve tőkehiány a 15%-ot nem haladhatja meg.

barack

Az ültetvények életkora – bizonyos kivételekkel –  a pályázat benyújtásának évében maximum 26 év lehet – Fotó: pixabay.com

Csak akkor adjunk be a területre kifizetési kérelmet, ha az eltelepítés megtörtént!

Amennyiben a bevitt területen még nincs ültetvény, úgy vállalható volt az, miszerint az eltelepítés legkésőbb a 2023. évi Egységes Kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határidejéig megtörténik. Csak akkor adjunk be a területre kifizetési kérelmet, ha az valójában megtörtént! Súlyos szankciót von maga után, ha ez figyelmen kívül marad.

Milyen lehetőségek vannak az ültetvénycserére ?

Ültetvénycserére (kivágásra és újratelepítésre) abban az esetben van lehetőség, ha az ültetvény kivágása és újratelepítése október 1. és március 31. között realizálódik. Fontos, hogy az ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes KET-en lehetséges, továbbá a kivágott ültetvény és a telepíteni kívánt ültetvény ültetvénycsoportja nem térhet el egymástól.

madárodú

Az alkalmazható madárodúk típusait is meghatározták – Fotó: pixabay.com

Madárodúkra vonatkozó előírások

A horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a madárodúkat – 3 db/ha – az ültetvény területén, vagy az ültetvény közvetlen környezetében kell elhelyezni és folyamatosan fenntartani a szélső soroktól legfeljebb 100 m-es távolságban, az adott területen előforduló madárfaj számára megfelelő térbeli elrendezésben úgy, hogy a madárodúk funkciójukat betölthessék. Az alkalmazható madárodúk különböző típusait a felhívás 7. számú melléklete tartalmazza.

Ízeltlábú búvóhelyek elhelyezése

Az ízeltlábú búvóhelyek – 1 m2/ha – elhelyezésének lehetőségét a felhívás 8. számú melléklete ismerteti. Az előírás célja, hogy a biológiai növényvédelemben és beporzásban aktívan részt vevő ízeltlábú-fajok számára szaporodó- és búvóhely létesüljön természetes anyagok (fa, kő, nád stb.) felhasználásával. Minden megkezdett hektárra teljesíteni kell az egész ha-ra vonatkozó db számot.

ültetvény

Ültetvénytelepítés – Fotó: pixabay.com

Szexferomoncsapda, rovarcsapda használatára vonatkozó előírások

Szexferomoncsapda – 1 db/2 ha – előírás is választható, azonban ha az adott ültetvényben nincs olyan károsító, amely ellen szexferomoncsapda használható, akkor más típusú rovarcsapda is megfelelő (pl. ragacsos „delta” csapda, ragacsos palást csapda, talaj csapda, színcsapdák, pattanóbogár csapda stb.)

* hagyományos gyümölcsös: homogén vagy vegyes gyümölcsfajokból álló ültetvény, amelyben hektáronként 30–150 darab szórványosan elhelyezkedő gyümölcsfa található, mely maximum 2 ha nagyságú lehet, s szőlővel nem teljesíthető.

Forrás: NAK, agroinform.hu