Kúriai jogegységi határozat a felülvizsgálatról

Fotó: abony.hu

Előre is elnézést kérek, hogy a forró nyár közepén elég száraz jogi témát vettem elő, de mit tegyek, most jelent meg a Kúria 1/2021. BJE számú jogegységi határozata.

A legfőbb ügyész tett indítványt a Kúria felé, hogy az elmúlt évek eltérő gyakorlatát jogegységi határozat keretében vizsgálják felül és szabályozzák a jövőre nézve. Az eltérő gyakorlatra nézve számos korábbi döntést is ismertettek.

Ennek oka az, hogy a feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértések ügyében más-más döntések születtek. Ilyen okból határidő nélkül, bármikor előterjeszthető felülvizsgálati kérelem,

A terhelt terhére felülvizsgálati kérelem csupán a jogerős határozat közlésétől számított hat hónapon belül terjeszthető elő! Ez a határidő jogvesztő!

A terhelt javára határidő nélkül, bármikor felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő az arra jogosult.

Kimondták, hogy eljárási szabálysértés miatt időbeli korlát nélkül kérhető a felülvizsgálati eljárás, mert az nem irányul sem a terhelt ellen, sem javára.

Mi, Polgári Kisgazdák reméljük, hogy köreinkben a büntető jog eszközeinek ritkán kell érvényesülniük, de azt csak üdvözölni lehet, ha a legcsekélyebb kétség esetén is a legmagasabb fórum biztos iránymutatást ad.

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő