Kúriai döntés helyi építési szabályzat ügyében

Fotó vasmegye.hu

Egy kis település önkormányzati rendeletét vizsgálta a Kúria a kormányhivatal indítványa alapján. Érdemes tehát odafigyelni , mert  a  szabályok betartása a település méretétől függetlenül mindenkire kötelező!

Az ügy lényege, hogy az önkormányzat  a helyi építési szabályokról alkotott rendeletet, de ennek során nem tartotta be azt az országos szabályt, hogy a főút 20-20 méteres  távolságában épület, építmény létesítése nem engedélyezhető.

Az illetékes  kormányhivatal felhívása után sem módosították a helyi rendeletet, ezért került sor a Kúria előtti eljárásra.

Nagy valószínűséggel belátható időn belül a 20 méteres távolság nem okozna senkinek sem problémát, azonban a későbbiek a szélesítés, majd a kiegészítő elemekkel való ellátás / kerékpárút, járda,  vízelvezető árok, közvilágítás, stb./ nem lenne megvalósítható, avagy csak jelentős költségek felhasználásával.

A munkálatok elmaradása az adott településnek, de más településeknek is gátolná a fejlődését, tehát a közérdek jelentős sérelmet szenvedne.

A Kúria az indítványt megalapozottnak találta, a rendeletet megsemmisítette., mert a rendeltetési és biztonsági szempontokat  sértette a rendelet és már meglévő jogszabályba ütközött.

Tanulság? A legkisebb településnek is mindig figyelembe kell vennie minden ügyben a magasabb szintű jogszabályokban foglaltakat ,és ha valamiért ez esetleg elmaradna, jelzés esetén nem szégyen a korrigálás a bírósági eljárás előtt is!

Dr. Bakos Zoltán