Közterület lakók nélkül

Fotó: Pomáz

Az Alaptörvény legutóbbi módosítása adott lehetőséget a kormány által benyújtott és a szabálysértési törvényt módosító törvényjavaslatra.

Ennek értelmében, aki életvitelszerűen közterületen tartózkodik és azt felszólítás ellenére sem hagyja el, szabálysértést követ el. Elhagyásnak minősül, ha a hajléktalan együttműködik annak érdekében, hogy igénybe vehesse a fenntartott ellátások valamelyikét.

Ezen szabálysértés kapcsán sem pénzbírság, sem helyszíni bírság kiszabásának nincs helye, csupán közérdekű munka alkalmazható, melyet el nem végzés esetén elzárásra változtatnak át. Ilyen ügyekben az érdemi döntés már bírósági hatáskörbe tartozik, míg a megelőző eljárást a rendőrség az általános szabályok szerint folytatja le

Elfogadás esetén az új törvény várhatóan 2018. október 15-én lép majd hatályba és ezen időpontra az önkormányzatoknak hatályon kívül kell helyezniük az életvitelszerűen közterületi tartózkodást jogellenessé minősítő rendeleteiket.

A Polgári Kisgazdák tudatában vannak annak, hogy a hajléktalanok sorsának rendezése számos területet egyszerre és együttesen érintő, nem csupán jogi kérdés.

A helyzet megoldása valamennyiünk érdekében áll és ehhez biztosítani kell az anyagi és személyi feltételeket is. Mindenkinek empátiával, keresztényi türelemmel és hozzáállással, az Alaptörvényben megfogalmazott emberi jogok figyelembe vételével kell kezelnie ezt az összetett társadalmi jelenséget.

(Dr. Bakos Zoltán)