Közérdekű beruházás kisebb költséggel

piacesprofit.hu

A FIDESZ és a KDNP több képviselője együttes törvényjavaslatot terjesztett az Országgyűlés elé. Ennek keretében módosulhat több olyan törvény, mely a közérdekű beruházások megvalósításával függ össze.

Az köztudott, hogy  a közterületet mindenki használhatja, a rendeltetésének megfelelően és – néhány kivételtől eltekintve- ingyenesen.

A várt módosítás értelmében amennyiben a Kormány  rendeletben  kiemelten közérdekű beruházásnak nyilvánít  olyan építési munkálatot, mely legalább 50 %- ban központi költségvetési támogatásból valósul meg, úgy az önkormányzati tulajdonban álló közterületet díjmentesen lehet használni.

Példálózó felsorolás is történik a kiemelten közérdekű cél  meghatározására: oktatás, egészségügy, kultúra, sport, városfejlesztés.

Kiemelten közérdekűvé törvény vagy kormányrendelet nyilváníthat egy beruházást és a  helyszínt, annak érintett környezetét és a felhasználás  szükséges időtartamát is ilyen jogszabályban kell majd rögzíteni.

A fenti építkezések kapcsán tehát a jövőben nem lesz szükség közterület használati díj megfizetésére, ami nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzése alól.

A Polgári Kisgazdák üdvözlik és támogatják a társadalom szélesebb körét érintő beruházások megvalósítása  olcsóbbá válásának lehetőségét, mert egyes esetekben furcsa ellentmondást szülhet, ha a központi költségvetés komoly összeget szán egy-egy  közösségi célú beruházásra, melyből aztán jelentős kifizetés történne a helyi önkormányzatnak.

 

             Módosuló önkormányzatiság = tisztuló közélet

  Több kormánypárti képviselő együttesen javasolja az Országgyűlésnek a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény módosítását, amely javaslatot – mint szinte mindig – az élet tett szükségessé. Az önkormányzati képviselő, sőt a bizottság nem képviselő tagja sem folytathat olyan tevékenységet, ,mely  a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja.

Az általános megfogalmazáson túl kifejezetten is tilos lesz az állam által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő  gazdálkodó szervezet  felügyelőbizottsági vagy ügyvezetési feladatait ellátni.

A helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság legfőbb szervének sem lehet tagja, közreműködője, képviselet ellátására jogosultja  az önkormányzati képviselő vagy a bizottság külsős tagja.

Mindazon települések esetében, ahol a lakosság lélekszáma 3.000 fő felett van, a főállású polgármester a tudományos, művészeti, oktatói  tevékenység kivételével  munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más kereső foglalkozást nem folytathat, és nem lehet gazdasági társaság  személyesen közreműködő tagja.

Minden Polgári Kisgazda reménykedik, hogy a tisztségek halmozásának megszüntetése a helyi  képviselők és polgármesterek esetében átláthatóbb helyzetet, tisztább közéletet fog teremteni.

Dr. Bakos  Zoltán