Törvényjavaslat az emberkereskedelem visszaszorításáról

mindennapi.hu

Az emberkereskedelem áldozatainak  védelme érdekében nyújtott be törvénytervezetet az igazságügyi miniszter az Országgyűlés elé. Több törvény módosulhat, egészülhet ki ennek várható elfogadása esetén és a cél  a 18 év alattiak még fokozottabb védelme.

Olyan otthonokat hoznak létre,melyek speciális ellátást  nyújtanak a szexuális szolgáltatásra felajánlkozó  gyermekek  részére. Itt szocializációt, reszocializációt, rehabilitációt kapnak majd.

Az általános védelmi intézkedések keretében a rendőrség a gyermekkereskedelem feltételezett áldozatává  vált  gyermek védelmében gondoskodik megfelelő otthonban történő elhelyezéséről, és a szükséges intézkedések megtétele érdekében megkeresi a gyámhatóságot. A 18. életévét be nem töltött személy szexuális szolgáltatásra nem ajánlkozhat fel, ugyanakkor nem büntethető, vele szemben csupán az ő védelme érdekében szükséges intézkedéseket lehet és kell meghozni.

Megfogalmazásra került az emberkereskedelem és a kényszermunka új büntetési tétele is, ami a minősítéstől függően egy évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés is lehet! Ha pedig valaki 18 év alatti személynek szexuális szolgáltatásért ellenszolgáltatást nyújt, akár nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető lesz!

A Polgári Kisgazdák erkölcsi értékrendjével össze nem egyeztethető magatartások körében támogatnunk kell minden olyan intézkedést, mely védi a gyermekeket és a társadalom széles köre által elfogadott erkölcsi normákat!

Dr. Bakos Zoltán