Kövér László: Nem hagyjuk, hogy gyermekeink újabb diktatúrák áldozataivá váljanak

Fotó: Kovács Tamás, MTI
Fotó Elekes Andor

A kommunizmus áldozatainak emléknapja nemcsak arra alkalom, hogy fejet hajtsunk sokat szenvedett elődeink előtt, hanem arra is, hogy kinyilvánítsuk akaratunkat: nem hagyjuk, hogy a gyerekeink és unokáink újabb mérgezett eszmék és újabb diktatúrák áldozataivá váljanak – jelentette ki Kövér László az emléknap alkalmából tartott megemlékezésen. Az Országgyűlés elnöke a Kovács Béla-szobornál elmondott beszédében azt mondta, hogy a 20. században a magyar államot két alkalommal is túszul ejtette a kommunizmus. Először 1919-ben 133 napra, másodszor 1947-ben, több mint negyven évre. Mindkét alkalommal külföldről pénzelt, szellemi és fizikai erőszakkal támadó, idegen érdekeket szolgáló ügynökhálózatok voltak a magyarországi kommunizmus szálláscsinálói – tette hozzá a házelnök. Véleménye szerint a nyugati világban napjainkban elharapódzó megdöbbentő keresztényellenesség, az alapvető biológiai, gazdasági és kulturális tényeket tagadó, valóságidegen ideológiák tobzódása, az egyre nyíltabb magántulajdon-ellenesség vagy éppen a politikai terrorcsoportok megjelenése nem más, mint a kommunista eszme és gyakorlat visszatérési kísérlete.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/K%C3%B6v%C3%A9r_L%C3%A1szl%C3%B3_besz%C3%A9de_Kov%C3%A1cs_B%C3%A9la_szobr%C3%A1nak_koszor%C3%BAz%C3%A1s%C3%A1n.ogg

Kijelentette: a kommunista eszme Nyugatra nem pusztán visszatér, hanem valójában hazatér. „Mi, magyarok, azóta pontosan tudjuk: ahol felüti a fejét a kommunista métely, ott nyomában mindig érkezik az erőszak, a szenvedés, az elnyomás és a kifosztás” – mondta, hozzáfűzve: a kommunizmus bukása óta eltelt három évtizedben a nyugati politikai elit nagy része folyamatosan relativizálja a kommunizmus bűneit. Megjegyezte: a nyugati világban szakadatlanul zajlik a férfi és a nő biológiai sajátosságának valóságát tagadó propaganda, amelynek legfontosabb célja az egy férfi és egy nő szeretetközösségén alapuló család fogalmának és intézményének szétzúzása. Egyre hangosabb a magántulajdon és értékteremtő munka gazdasági valóságának tagadása is, emellett egyre nyíltabban és agresszívabban zajlik a keresztény kulturális értékrend megsemmisítési kísérlete is – tette hozzá.

Forrás: MTI

Dr. Turi-Kovács Béla: Magyarország szuverenitását minden támadással szemben képesek vagyunk megvédeni

Fotó Elekes Andor
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Turi-Kov%C3%A1cs_B%C3%A9la_besz%C3%A9de_Kov%C3%A1cs_B%C3%A9la_szobr%C3%A1nak_koszor%C3%BAz%C3%A1s%C3%A1n.ogg

A Kisgazda Polgári Egyesület megemlékezett a Kovács Béla szobornál a kommunizmus áldozatairól.

A KPE részéről megemlékező beszédet tartott Dr. Turi-Kovács Béla az országgyűlés korenöke.

Fotó Elekes Andor

Beszédében kifejtette, hogy Kovács Béla kisgazda képviselő Szovjetunióba hurcolása egyértelművé tette, hogy Magyarország önállóságát elvesztette, tartósan szovjet megszállás alá került.

A kommunista állam teljesen szabad kezet kapott és ettől kezdve gyakorolta az elnyomás minden formáját.

Kifejtette többek közt, hogy ma is komoly veszélyek fenyegetik szuverenitásunkat, újabb támadások érik önrendelkezési jogainkat.

Meggyőződését fejezte ki, hogy szuverenitásunkat mindenkivel szemben meg tudjuk védeni, mert az három erős pilléren nyugszik:

a magyar választók támogatásán,

a biztos parlamenti többségen,

és a határozott, nagy tapasztalattal bíró kormányon.

Forrás: Dr. Turi-Kovács Béla

Mindkét beszéd videón megtekinthető

A fényképeket és a videókat Dr. Elekes Andor készítette. © ELEKES Andor, Budapest, 2023, Creative Commons attribution 4.0 International CC BY-SA 4.0