Kölcsönszerződés az Alkotmánybíróság előtt

Fotó: iropult.hu

Az indítványozó gépkocsi megvásárlásához deviza alapú kölcsönszerződést kötött. Ezt támadta meg a Járásbíróság előtt, kérte annak megállapítását, hogy a szerződés nem jött létre, másodlagosan  a szerződés érvénytelenségének megállapítását kérte.

A bíróság az ítélet meghozataláig terjedő időre a szerződést  hatályosnak nyilvánította és meghatározott összeg megfizetésére kötelezte a felperest.

Fellebbezés kapcsán a törvényszék járt el, a marasztalás összegén nem változtatott, de a szerződést érvénytelennek nyilvánított.

A felperes felülvizsgálati kérelmét a Kúria elutasította, mert az összeghatár nem érte el a jogszabályban előírt összeghatárt.

A felperes indítványt tett az Alkotmánybíróság előtt  a döntések megsemmisítése iránt ,mert alkotmányellenesnek, diszkriminatívnak tartotta azokat.

A Járásbíróság és a Törvényszék ítéletei kapcsán a megsemmisítésen kívül megfelelő érveket is megfogalmazott az indítványozó, a Kúria döntésénél csak a megsemmisítésre tett indítványt.

Az Alkotmánybíróság a kérelmet kénytelen volt érdemi vizsgálat nélkül elutasítani, mert a  kúriai  döntés vonatkozásában nem fogalmazta meg alkotmányossági érveit, e nélkül pedig  a kérelem elbírálására nincs  mód,  hiánypótlási felhívásra a jogszabályok nem adnak lehetőséget.

Soha nem tudjuk meg, megfelelő  kérelem esetén mi lett volna a határozat…

Kedves Polgári Kisgazdák, minden ügyben a határidőt, a tartalmi  és formai előírásokat be kell tartani, mert különben kudarcba fulladhat bármely ügyünk!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő