Kistermelők az éltető Balaton-felvidékért

Fotó agroforum.hu

A Nemzeti Agárgazdasági Kamara Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatósága a helyi akciócsoportokkal (HACS-okkal) és natúrpark egyesületekkel együttműködve „Kistermelők a diverzifikáció útján” címmel 2019 októberében és novemberében tanulmányút-sorozatot szervezett.                  

A kistermelői jó gyakorlatok megismerésére lehetőséget biztosító programra az ország öt pontján egy-egy napos rendezvényen került sor. A tanulmányút első állomása 2019. október 21-én az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület működési területe volt, mely Ukk, Nemesvámos és Barnag települést érintette.

Harta Annamária, munkaszervezet vezető ismertette a résztvevőkkel az Egyesület több, mint tíz éves vidékfejlesztési tevékenységét. Kiemelte, hogy a működés sikerét alapvetően a kialakult közösségi együttműködés, tenni akarás és a reális célkitűzések adják. A szervezet öt éve működteti „A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék” védjegyet, mely egyre nagyobb népszerűségnek örvend és hozzájárul ahhoz, hogy magas színvonalú termékek és szolgáltatások jöhessenek létre a térségben.                                                                                                            

Ukkon a Bébic Szociális Szövetkezet 2013-ban alakult, mely az önkormányzati területeken létrehozott homoktövis-, málna-, fekete berkenye-, cékla- és egyéb zöldség-ültetvényeken megtermelt alapanyagokat dolgozza fel kiváló minőségű lekvárokká és italokká. A szociális szövetkezet célja nem csupán a profittermelés, hanem az is, hogy a környezetükben élőket is segítsék. Termékeiket számos Éltető ponton, térségi vendéglátóhelyen, valamint budapesti üzletükben értékesítik.

Nemesvámoson a Tekeresvölgyi Családi Birtok sajtüzemét tekintették meg a résztvevők. A gazdaság ma már 45 magyar tarka tehén tejét dolgozza fel biogazdaságban. Kézműves tejtermékeiket a Kovács család szívvel-lélekkel készíti. Sajtjaik, joghurtjaik ízvilágát, minőségét a sok-sok visszajáró vevő és jó hírnevű vendéglő dicséri.

A tanulmányút utolsó állomása Barnag volt. Az alig kétszáz lakosú falu az elmúlt években komoly fejlesztéseket valósított meg. A falu közössége kiemelt figyelmet fordít a környezettudatosságra. Az idei évben újra kinyitott a vegyesbolt, amely Zöldboltként üzemel, emellett itt a Vidék Minősége védjegyes termékeket is értékesítenek. Az önkormányzat arra törekszik, hogy minél több helyi kis-termelővel alakítson ki együttműködést. (Forrás: www.éltetőbalaton-felvidékért.hu)

A balatonfüredi Polgári Kisgazdák véleménye:

Az igazi kincsesbánya a magyar termőföldben és a kis-településeken élő emberek lelkében, tudásában és szorgalmában van. Amíg a multinacionális nagytőke mérföldes léptekkel próbál minél nagyobb teret nyerni a gazdaságban, addig egyre gyakrabban tapasztalhatók ennek a törekvésnek a környezetet, a társadalmat, végül az embert romboló hatásai.

Ismét érdemes rendkívül nagy figyelmet fordítani a talpalatnyi föld értékére és az azt megművelni képes emberekre. Apró telkeken, házi kertekben létrehozott termékek bősége komoly jövedelmet képes adni a helybéli családoknak.

A balatonfüredi Polgári Kisgazdák négy terület fejlesztését látják indokoltnak:

Az első, az oktatás és szakképzés: Balatonfüreden sajnos a történelmi szőlőterületek nagymértékben összezsugorodtak. Az egykori zártkerti területeken üdülők jöttek létre, és az új tulajdonosaik zömében a közeli nagyvárosokban és Budapesten élnek. Nekik valóban nem marad energiájuk az egész heti megfeszített városi munka után. Fáradtan a Balatonra érkezve örülnek, ha a fűnyíróval végig tudnak szaladni a telken. Ma Balatonfüreden, a helyi lakosság körében hiányzik a kert-műveléshez jól értő, és azt értékelni képes emberek sokasága. Ezért a szülőktől és nagyszülőktől kapott zártkerti területeket sokan inkább jó pénzért eladják üdülő-teleknek, mintsem a családi szükségleteket elégítenék ki innen, és a hosszú-távú jövedelm-kiegészítésben gondolkozzanak.

Meg kellene fontolni, hogy 10 esztendős életkor fölött az alapfokú oktatási intézményekben célszerű-e iskolakerteket létesíteni és a gyermekeknek az életkoruknak megfelelő színvonalon a mezőgazdasági és kertészeti alapismereteket tanítani. Ezek lehetnének a zöldség- és gyümölcstermesztés alapjai, a zöldség- és gyümölcs-feldolgozás alapjai, a méhészet, a kerti zöld hulladékok etetésén alapuló házi nyúltartás, a parkok és sportpályák füves területeinek, valamint az árok-rézsűinek és egyéb közterületi füves területeknek a legeltetésére alapozott kézműves juhtartás, a juh-tej kézműves sajtipari és a juh-gyapjú szintén kézműves gyapjúipari feldolgozásának ismeretei. Egy sor olyan tudás, ami segíti az ember megélhetését és környezet védelmét, például a parlagfű-elleni védekezést a juhok legeltetésével, illetve a gazdasági haszonnövényeink méhek által történő beporzását.                                                                                                              

Egy új Klebersbergi-modellre lenne szükség

A balatonfüredi Polgári Kisgazdák fontosnak látják a balatonarácsi egykori Széchenyi Ferenc-kastélyban működő Szent Benedek Gimnázium, Szakgimnázium és Szakképző Iskola továbbfejlesztését BSC fokozatú, főiskolai szintű kisvállalkozási üzemszervezési és üzemgazdasági képzéssel. Az érettségi vizsgát megszerző fiatalok, de különösen a szakgimnáziumot sikeresen elvégző fiatalok továbbképzése mindenképpen indokolt lenne a kisvállalkozások szervezéséhez szükséges pénzügyi, adózási, munkajogi, beruházási és üzemgazdaági ismeretekkel.                                                                                                                

A technikai eszközök oldaláról: a balatonfüredi Polgári Kisgazdák által javasolt BSC-képzés keretében egy olyan géptani intézet (tanszék) szervezése lenne célszerű, ahol a kertészeti és élelmiszer-feldolgozó kisgépek üzemeltetése és az egyszerűbb kis-gépi berendezések, például a víztakarékos öntözőelemek helyi gyártásának a szervezése kaphatná a hangsúlyt.

Az eszköz-beszerzésekről: jelenleg Balatonfüreden a kiskereskedelemben három üzletben is meg lehet vásárolni a kertgazdálkodáshoz szükséges eszközöket, de a kerti és az élelmiszer-feldolgozó kisgépek választéka viszonylag kicsi.

Adózás-támogatás:

Az őstermelői jogállás megváltoztatását a balatonfüredi Polgári Kisgazdák nem látják indokoltnak.

Az adminisztratív terheket a lehető legalacsonyabb szinten érdemes tartani, és örülni annak kell, ha egyáltalán hasznosításra kerülnek a kis-településeken fellelhető apró parcellák.

Támogatás oldalról érdemes megfontolni az egyszerűsített kertészeti és élelmiszer-ipari kisgép vásárlási támogatást. Nincs értelme bonyolult pályázatot kiírni a speciálisan csak a kertgazdaságban és az élelmiszer-feldolgozásban használható kisgépek beszerzésére. Egyszerű és egyszeri beszerzési ártámogatást praktikus bevezetni, azaz az őstermelő a kisgép beszerzését a támogatás összegével csökkentett áron tudja megvalósítani.

Összefoglalva: a magyar paraszti társadalmat a XXI. század színvonalának megfelelően, tőkeerősen és szellemileg felkészülten helyre kell állítani, mert ezen mindenki csak nyer.

(Dr. Paál Sándor c. egyetemi docens, KPE Balatonfüred)