Kisgazda Polgári Egyesület Országos Elnöksége elnökségi határozatban köszöntötte Budapesten, egyben méltatta Dr. Horváth László példaértékű életútját

Fotó: DM/DV

Dr. Horváth László 1923. június 13-án született Bács-Kiskun megyében, Földdeákon. A Mócsy-díjjal kitüntetett Dr. Horváth László még személyesen is ismerte a kitüntetés névadóját.

A Makón érettségizett állatorvos 1950-ben kapta kézhez diplomáját, akkoriban Mócsy János volt a Budapesti Agrártudományi Egyetem Állatorvos-tudományi Karának dékánja. Mint meséli, tanulmányai idején mindössze egyszer bukott meg, és ez pont Mócsy professzorhoz fűződött. Nem a tudásával volt baj: azért kapott elégtelent, mert a vizsgán a mikroszkóp elé ülve lazán kigombolta a fehér köpenyét. Később azonban megbarátkoztak. Bács-Kiskun megyében sokfelé cseng ismerősen a neve, hiszen 1956-ig községi állatorvosként dolgozott Szőregen, Mórahalmon, majd Csanádpalotán. Jellemző történet: a párttitkár kezébe nyomott egy listát 41 névvel, és közölte, ne merjen kimenni a kulákokhoz a jószágaikat kezelni, mert likvidálásra vannak ítélve. Ő felkereste a listán szereplő családokat, és megkérte őket, ne vegyék zokon, hogy csak sötétedés után tudja vállalni állataik gyógyítását. Minden bizonnyal emberségének is köszönhette, hogy 1956-ban Csanádpalotán a Nemzeti Bizottság vezetőjévé választották. Rövid életű volt ez a titulus, mint ahogy a forradalom és a szabadság is. Drága árat kellett érte fizetnie: közel egy év a bitófa árnyékában, hét hónap a szegedi Csillag börtönben, internálás. Dr. Horváth László ezt követően került el Csongrád megyéből. 1958-ban a kiskunhalasi vágóhídon lett segédmunkás, majd két év múlva újra állatorvosként dolgozhatott – 1967-től 87-ig a város fő-állatorvosaként. Most is ott él: 95 éves korát meghazudtolva praktizál, közben egy állatvédő egyesület vezetője és a megyei kamara titkára, sőt közéleti tevékenységet is folytat. A gyökerekről azonban nem feledkezett el. Rendszeresen ellátogat például szülei földeáki sírjához, de a Csanádpalotai Városnapoknak is gyakori vendége. Azt mondja, a Csongrád megyei időszak nehéz volt, de ő mindig kitartott céljai és nézetei mellett. Még ma is sokan köszöntik ismerősként mifelénk, és az a szeretet, amelyet az ő szemükben lát, minden fizetségnél többet ér neki. (Forrás: Délvilág/Szabó Imre)

Fotó: Kékesi Márton

Határozat: a Kisgazda Polgári Egyesület Országos Elnöksége elnökségi határozatban köszönti Dr. Horváth László tagtársunkat, a Magyar Állatorvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének titkárát, a ma is gyakorló fő-állatorvost, a Kisgazda Polgári Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szervezetének Tiszteletbeli elnökét, egyben méltatja, és a legnagyobb elismerésben részesíti a közel egy évszázados példamutató életútját, különös tekintettel az 1956-os Forradalomban és Szabadságharcban tanúsított helytállására.

Az Országos Elnökség képviseletében: Dr. Turi-Kovács Béla országos elnök