Kisgazda barátunk Dr. Gulyás István búcsúztatója

A honlapunkon is beszámoltunk róla, hogy kisgazda tagtársunk és barátunk, Dr. Gulyás István 2023. június 23-án hajnalban elhunyt.

Egyházi s katonai szertartással lefolytatott temetése folyó hó, július 21-én, pénteken 14.30 órakor volt Erk község temetőjében.

A Polgári Kisgazdákat Dani Attila tagtársunk képviselte, aki atyai jóbarátként tekintett rá. Gulyás István Erken született 1932. július 8-án. Gimnáziumi tanulmányait Jászapátin végezte. Utána állatorvosi és felsőfokú agrármérnöki diplomát is szerzett. Szakmai vonalon több találmánya volt. Az 1956-os forradalomban tevékenyen részt vett, amiért később meghurcolták.  

Többek között a Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre Kulturális Egyesület egyik alapítója és alelnöke, a Heves és Vidéke Bűnmegelőzési Alapítvány egyik alapítója és titkára volt.

Marcus Aurelius, a filozófus császár elmélkedései szerint élt és cselekedett. A Polgári Kisgazdák mindig számíthattak rá, kötelességét mindig példásan teljesítette. Vallotta és be is tartotta, ami az elmélkedésekben le van írva: „senkinek ne mondjam, levélben se írjam: „Nincs időm.” Bokros teendőimet se hozzam fel ürügyül, hogy ezzel a módszerrel következetesen elhárítsam magamtól az emberi együttélés szülte kötelességeket.”

Egyenes tartása, jelleme hiányozni fog.

KPE