Ki felel az illegális hulladéklerakásért?

A kép forrása: termeszetvedelem.hu

Jelentős könnyítések lesznek az illegális hulladékokkal kapcsolatban, amelyek bosszúságot és költségeket okoznak a mezőgazdasági termelőknek.

– Az ingatlanon lerakott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék korábbi birtokosát terheli. Amennyiben viszont ismeretlen a hulladék lerakójának kiléte, úgy az elhagyott hulladék felszámolásának kötelezettsége – ellenkező bizonyításig – azt az ingatlantulajdonost terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot lerakták. A hulladék elszállítására 30 nap áll rendelkezésre a hatósági döntés véglegessé válásától számítva – írja dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára

A jogszabály két feltétel együttes teljesülése esetén teszi lehetővé az ingatlan tulajdonosa számára a mentesülést: ha megtett minden tőle elvárható intézkedést, hogy a hulladék elhelyezését vagy elhagyását megakadályozza és bizonyítja a hulladék korábbi birtokosának a személyét vagy az ingatlan tényleges használójának a személyét. Tehát amennyiben nem a tulajdonos használja a területet (pl. mivel bérbe adta) és ezt a hatóság tudomására hozza, úgy nem őt, hanem a földhasználót terheli az elszállítás kötelezettsége.

Az pedig, hogy pontosan mit is jelent a „minden tőle elvárható intézkedés” vagy hogy miként lehet bizonyítani a hulladék lerakójának személyét, (magyarán, hogy miként lehet mentesülni a felelősség alól), azt fontos lesz tisztázni a gyakorlat számára, hiszen ezek egyelőre nem világosak a jogalkalmazás számára.

Különös méltánylást igénylő esetekben mérsékelhetik vagy akár el is engedhetik a hulladék felszámolása kapcsán felmerült költségeket. Természetes személy esetében különös méltánylást igénylő eset az, ha a tartozás megfizetése a kötelezett és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyeztetné vagy a kötelezett számára súlyosan aránytalan megterhelést jelentene.

Két hónappal ezelőtt hatályba lépett a „kiterjesztett gyártói felelősség” rendszer (EPR), melynek részeként 2023. október 1-től a gumiabroncs forgalmazónak vagy a hulladék átvevő telephelynek ingyenesen át kell vennie a használt abroncsokat. Ez a szabály a mezőgazdasági vagy erdőgazdasági gépekhez és járművekhez használatos abroncsokra is vonatkozik. A hulladékot átvevő telephelyek listája itt érhető el. Fontos, hogy a használt abroncs átvételét nem köthetik új abroncsok vásárlásához, a visszavett gumiabroncsok elszállításáról pedig a MOL-MOHU gondoskodik.

Forrás: behir.hu

https://behir.hu/ki-felel-az-illegalis-hulladeklerakasert