Kevésbé lehet visszaélni a mentelmi joggal

Fotó: Magyar Parlament - Blog.hu

Magyarországon az országgyűlési képviselőket és az Európai Parlamentbe megválasztott képviselőket azonos mentelmi jog illeti meg.

Ugyanígy mentelmi jog illeti meg a képviselők választásán jelöltként igazolt személt is.

A jogintézmény célja nem a képviselő személyének a védelme, hanem a parlamenti munka külső befolyástól mentes szabadságának a biztosítása.

A mentelmi jogról önként lemondani nem lehet.

Magyarországon töretlen gyakorlat, hogy magánvádas ügyekben nem, míg közvádas ügyekben felfüggesztik a mentelmi jogot.

A képviselők választásán jelöltként igazolt személyt azzal az eltéréssel illeti meg a képviselőkkel azonos mentelmi jog, hogy annak felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz.

Az elfogadásra váró törvénytervezet szerint amennyiben a jelöltként igazolt személy az igazolást megelőzően elrendelt személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés hatálya alatt áll, vagy vele szemben már vádat emeltek, úgy ezen ügyekben nem illeti majd meg a mentelmi jog.

Így tehát nem fordulhat majd elő, hogy a mentelmi jog a büntető eljárás lefolytatásának és ezáltal az igazságszolgáltatás működésének az akadályát képezze.

A Polgári Kisgazdák kiállnak azon törekevés mellett, hogy akár a magyar Országgyűlésben, akár az Európai Parlamentben olyan személyek válhassanak képviselővé, akik előéletükre is figyelemmel élvezhetik a köz bizalmát.

Dr. Bakos Zoltán