Két köztársasági elnökünk van!

Áder János köztársasági elnök (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A helyzet azért nem olyan egyszerű, amint a cím alapján gondolhatnánk!

A hatályos magyar jogszabályok szerint az ország köztársasági elnökét az országgyűlés választja meg, határozott, öt éves időtartamra. A hivatalban lévő elnököt egy alkalommal, szintén öt éves időre újra lehet választani a tisztségre.

A jelenleg a tisztséget betöltő elnök immár második  ciklusát tölti, így  jogilag nem volt és nincs lehetőség arra, hogy újból jelöljék, megválasszák.

Így került sor arra, hogy a pártok elvégezték jelöléseiket, és megválasztásra került az új köztársasági elnök, aki  hivatalát 2022. május 10-én foglalhatja el.

Most tehát azon ritka időszak áll fenn, amikor van egy hivatalban lévő köztársasági elnökünk, és – hatvan napon keresztül – egy megválasztott elnökünk is.

A köztársasági elnököt megillető jogköröket egyedül a régi, hivatalban lévő elnök gyakorolja, a megválasztott elnöknek semminemű jogköre nincs  mindaddig, amíg  el nem foglalja hivatalát.

Leköszönését követően viszont a korábbi elnök sem rendelkezik semminemű közjogi  hatáskörrel.

Ez a kettős időszak nem minden öt évben fordul elő, hiszen a rendszerváltás óta nem egy alkalommal  fordult már elő, hogy az első mandátum leteltével a hivatalt betöltő elnököt újból jelölték és megválasztották.

A leköszönő elnök munkáját megköszönve a Polgári Kisgazdák nevében is kívánok neki további jó egészséget, még sok szép, munkás évet , míg az új elnöknek – helyesebben elnöknőnek – sok erőt, bölcsességet feladatai ellátásához!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő