Kékesi Márton: Változások az energetikai tanúsítványoknál

pestmegye.com

A kormány módosította az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendeletet. A 2023. novemberétől hatályos módosítások jelentősen érintik a számítási módszert, a követelményeket és a tanúsítást egyaránt.

A 9/2023. (V. 25.) ÉKM RENDELET VÁLTJA FEL A 7/2006. (V. 24.) TNM RENDELETET


Az új rendelet 2023. november 1-én lép hatályba, 

Az energetikai rendelet módosítása után sajtóhírek jelentek meg arról, hogy az energetikai tanúsítvány kiállítása önkéntessé válik. Valójában az energetikai tanúsítvány elkészíttetése továbbra is kötelező marad, tehát, továbbra is kötelező marad az energetikai tanúsítvány beszerzése az ingatlanok eladásához és bérbeadásához, de annak számát és átvételét már nem kell szerepeltetni a szerződésekben.

Az új szabályok szerint az ingatlan eladójának vagy bérbeadójának a szerződés megkötésének napjáig be kell mutatnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a leendő vevőnek vagy bérlőnek, és legkésőbb a birtokba adás napjáig át kell adnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a vevőnek vagy a bérlőnek.  

Új építésű ingatlanoknál az energetikai tanúsítványt az építtetőnek kell elkészíttetni a használatbavételi kérelem benyújtása előtt. Ebben az esetben a tanúsítást az építészeti-műszaki, illetve a kivitelezési dokumentáció és az építési napló részét képező felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján kell elvégezni.

A rendelet eltörölte a korábbi szabályozásnak azt az előírását, hogy jelentős felújítás vagy bővítés esetén a teljes épületnek meg kell felelnie az épülettechnikai előírásoknak. Helyette külön meghatározták a jelentős felújítás alá eső (ami a határoló szerkezetek felületének legalább a 25 százalékát érintő felújítást jelent) épületekre vonatkozó energiahatékonysági követelményeket.

A kormányrendelet indoklása szerint a módosítás célja egy olyan új energetikai tanúsítványi minta és arculat meghatározása, amely a korábbihoz képest átláthatóbb, felhasználóbarát, nem csak az épület egészét értékeli betűjelzéssel, hanem az egyes épülettechnikai rendszereknek (mint a fűtés, légkondicionálás, szellőzés, világítás, használati melegvíz) és az épületszerkezeti elemeknek az energiahatékonyságát is külön értékeli.

Az új rendelkezés mindenkit érint, aki ingatlan adás-vételét, bérbeadását, felújítását vagy új épület építését tervezi, tehát gyakorlatilag mindannyian találkozhatunk vele. Érdemes tehát tanulmányozni illetve mérnöki, energetikai szakértői véleményt megismerni a tanúsítványokkal kapcsolatban.

Kékesi Márton, KPE szakértő