Kamarai tájékoztató az elővásárlás és előhaszonbérleti sorrend változásairól

A változások:

ELŐVÁSÁRLÁSI SORREND:

Tulajdonostársak:

– A tulajdonostárs csak akkor élhet a mindenkit megelőző elővásárlási jogával, ha legalább 3 éve tulajdonostárs az ingatlanban [Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdés]

– Házastársi közös vagyon megszüntetése esetén a 3 évbe beszámít az az időtartam is, amely alatt nem ő, hanem a házastársa volt a tulajdonos [Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdés]

Állattartók:

– Szántó művelési ágban már nem csak a tejhasznú szarvasmarhatartót illeti meg az elővásárlási jog, hanem valamennyi szarvasmarhatartót [Földforgalmi tv. 18. § (2) bekezdés ab) alpont]

Szőlő:

– A borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott föld esetén az elővásárlási és előhaszonbérleti sorrendre a hegyközségi törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell [Földforgalmi tv. 2. § (6) bekezdés]

Családi gazdaságok:

–  Ha a vevő és az elővásárlásra jogosult(ak) azonos ranghelyen állnak, úgy első helyen a családi gazdaság tagja illetve a családi mezőgazdaság tagja szerzi meg a földet. Ők egymással egyenrangúak, tehát több ilyen elővásárlásra jogosult közül az Eladó választ [Földforgalmi tv. 18. § (4) bekezdés]

 

ELŐHASZONBÉRLETI SORREND:

Öntözéses beruházás:

A „volt haszonbérlővel” egyenrangú előhaszonbérleti jog illeti meg immáron azt a földművest vagy mezőgazdasági termelőszervezetet, aki öntözésfejlesztési beruházást valósít meg az adott területen.

Az előhaszonbérleti jog kizárólag szántó, szőlő, gyümölcsös, kert művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén biztosított.

Feltétele, hogy a beruházás legalább a föld 50%-ának öntözhetőségét biztosítsa, és a haszonbérleti szerződés időtartamának legalább fele részében még értékkel bírjon. [Földforgalmi tv. 46. § (3) bekezdés e) pont]

Állattartók:

– Szántó művelési ágban már nem csak a tejhasznú szarvasmarhatartót illeti meg az előhaszonbérleti jog, hanem valamennyi szarvasmarhatartót [Földforgalmi tv. 46. § (3) bekezdés ab) alpont]

Tulajdonostársak:

Az elővásárlási jognál bevezetett, 3 éves időtartam a haszonbérletnél továbbra sincs előírva, így a tulajdonostársat akkor is megilleti az előhaszonbérleti jog, ha kevesebb mint 3 éve rendelkezik a tulajdoni illetőséggel.

Családi gazdaságok:

–  Az előhaszonbérleti sorrendnél is irányadó, hogy amennyiben a vevő és az elővásárlásra jogosult(ak) azonos ranghelyen állnak, úgy első helyen a családi gazdaság tagja illetve a családi mezőgazdaság tagja szerzi meg a földet. [Földforgalmi tv. 46. § (4) bekezdés a) pont]

 

Forrás: NAK