Június 15-ig lehet bejelenteni az őstermelői adatváltozásokat

Fotó: agroforum.hu

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) kormányrendelet rendezi, hogy az őstermelő személyes és az őstermelői tevékenységére vonatkozó adatokban bekövetkezett változásokat milyen határidőkkel kell bejelenteni.

Egyes, a jogszabály 7. § (1) bekezdésében meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat elegendő évente egyszer, június 15-ig bejelenteni a falugazdásznál. Ezek röviden és jellemzően a termelési adatokra vonatkoznak:

  • a földterület használatának jogcíme, helye, címe, helyrajzi száma, a használt földterület nagysága, művelési ága;
  • az állattartásra alkalmas épület használati joga, az épület helye, alapterülete, férőhelye, az épületben tartott állatfaj megnevezése;
  • a termeszteni kívánt és termesztett növénykultúrák, -fajok megnevezése, a kultúránkénti, fajonkénti termőterület, a termelés volumenére; és az értékesíteni kívánt termék mennyiségére vonatkozó adat;
  • az állati faj megnevezése, az értékesíteni kívánt termék mennyisége;
  • a vadon gyűjthető termékek gyűjtésére vonatkozó engedély megléte.

A legtöbb adatban, így az őstermelő személyes adataiban (pl. név, lakcím, adószám) vagy az értékesíteni kívánt terméknél történt változásokat viszont a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül kell bejelenteni a falugazdásznál. Tizenöt napon belül kell jelezni azt is, ha a közös őstermelői tevékenységben részt vevők személyében változás következik be, vagy ha a tevékenység végzésével felhagynak vagy azt már nem őstermelőként kívánják folytatni. A jogszabály ide kattintva érhető el.

Amennyiben nem csak saját ellátás, fogyasztás miatt végez őstermelői tevékenységet, hanem az őstermelői tevékenységből megtermelt, előállított őstermelői terméket értékesíteni is szeretné, akkor viszont nem a fenti határidők az irányadóak. Az értékesítési tevékenység előtt aktualizálni, módosítani kell az adatokat a falugazdásznál, ugyanis az ellenőrző hatóság az értékesítés helyszínén tapasztaltakat az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatokkal összeveti, és ha eltérést tapasztal, akkor két hónaptól két évig terjedő időszakra is eltilthatja az őstermelőt, közös őstermelői igazolvány esetén az igazolványon szereplő őstermelőket is az őstermelői tevékenység végzésétől.

Az őstermelőnek, közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is személyesen jelen kell lenniük az adatokban bekövetkezett változás bejelentésekor, nyilatkozatakor az ügyintézés alkalmával. Amennyiben a személyes megjelenés nem biztosítható, úgy az őstermelő helyett eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratban foglalt meghatalmazással, vagy egészségügyi állapotra való tekintettel a kezelőorvos által kiállított igazolással és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni. A személyazonosság megállapítására alkalmas és érvényes igazolványnak, valamint a változás bejelentésben érintett őstermelői igazolványnak és a még le nem zárt értékesítési betétlap(ok)nak is rendelkezésre kell állnia az ügyintézés során. Az őstermelői igazolvány módosítását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra is díjmentesen végzi.

(NAK, agroforum.hu)