Jövőbe mutató törvénykezés

Kedves Kisgazdák, azt kértem a munkatársaimtól, hogy folyamatosan kövessék az országgyűlés törvényhozási munkásságát. Az alább közölt felsorolás csak felhívó jellegű, mert a kisgazda társadalmat érintő törvényekről a jövőben részletes tájékoztatást kívánunk adni.

(TKB)

  1. április 26- 27- 28-án, tehát egymást követő három napon ülésezett az Országgyűlés.

Számos törvényt fogadtak el a képviselők, melyeket részben korábban, részben pedig a későbbiekben részletesen is ismertetünk. Most csupán, szinte a cím szerinti felsorolásra kívánunk szorítkozni.

Az eljövendő felsőoktatást szabályozza az egységes törvénymódosítás, míg tizenegy külön törvény rendelkezik az egyes egyetemek alapítványi formában történő majdani működéséről. Ezáltal megvalósulhat az önálló vagyonnal rendelkező felsőoktatási intézmények szakszerű és független működése. Egy esetben, Egerben nem alapítványi, hanem a római katolikus egyház részére történő átadásra került sor.

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó új törvény biztosítja, hogy a közfeladatokat a mindenkori kormányzattól függetlenül láthassák el.

A fiatalok életkezdését könnyíti meg, hogy 2022. január elsejétől a 25 év alattiak mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól. Ez természetesen a diákként munkát vállalókra is vonatkozik. A mentesség kizárólag a munkával elért jövedelem esetében áll fenn!

Egy új törvénnyel felállították a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát mely a dohánytermék-kiskereskedelem, a bírósági végrehajtás, a szerencsejáték-szervezés és a felszámolói eljárás keretében lát majd el egységes ellenőrzési, felügyeleti, szabályozási tevékenységet.

Törvényi kihirdetésre került több nemzetközi egyezmény is.

Az Országgyűlés elvi jelentőségű határozatot hozott a Minority SafePack (őshonos nemzeti kisebbség) elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatásáról. Az ezzel kapcsolatos aláírásgyűjtés a kontinenst sújtó járvány ellenére is sikerrel járt, de az Európai Parlament támogatói véleményét figyelmen kívül hagyva az Európai Bizottság a kezdeményezést elutasította. Az eljárás a Luxemburgi Bíróság előtt folytatódik.

Dr. Bakos Zoltán

Kékesi Márton

KPE szakértők