Jönnek a külföldi idénymunkások/ Külföldi idénymunkásokat lehet majd foglalkoztatni

Fotó: Shutterstock

A koronavírus járvány nélkül is egyre több helyen alkalmaztak a mezőgazdaságban külföldi idénymunkásokat. Az a tény, hogy a magyar falvakból nincs elég idénymunkás, egyfelől kedvező jel, mert azt igazolja, hogy a falvakban élő emberek többsége talált tartós munkalehetőséget. Másfelől rávilágít arra is, hogy a föld nélkül maradt falusiak gyakran inkább választanak bármilyen más idény- vagy napszámos munkát, de nem akarnak a más földjén bérmunkában, bizonytalan helyzetben munkát vállalni. A kialakult helyzet is azt bizonyítja, hogy a kedvezőtlen birtokviszonyok, az elidegenedés a földmíves munkától komoly veszélyeket hordoz magában. Új társadalmi feszültségek születhetnek, amelyeknek a kezelése egyre nehezebb lesz. Szükség van a földbirtok igazságos, méltányos alakítására, és mindenekelőtt a lehető legszélesebb körben a mezőgazdasági ismeretek oktatására.

A Polgári Kisgazdák nem szűnnek meg sürgetni, hogy vizsgáljuk felül a földmívesre vonatkozó törvényeket. Változatlan álláspontunk a magyar föld nemzeti tulajdon, tehát minden magyar ember sajátjának kell azt érezze. El kell érni, hogy minden falusi gyermek és ifjú számára a szükséges képesítés, ismeretanyag a föld műveléséhez alanyi jogon megszerezhető legyen. Nyissuk meg szélesebb körben kifejezetten állami támogatással a kis- és középbirtokok számára a társas gazdálkodás lehetőségét. (TKB)

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére megjelent kormányrendelet-módosítás lehetővé teszi, hogy nemcsak a határ menti, hanem a szomszédos országokból távolabbról érkező idénymunkások is részt vehessenek az esedékes betakarítási munkákban. Ez főként a kertészeti ágazatnak jelent komoly segítséget a koronavírus-járvány okozta károk mérséklésében.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére május 6-án megjelent kormányrendelet-módosítás eredményeként a jövőben – az eddigi, határ menti ingázáson túl – a szomszédos országokból távolabbról érkező idénymunkások is részt vehetnek a hazai betakarítási munkákban,azzal a feltétellel, hogy beutazásuk előtt egészségügyi vizsgálaton estek át, és ennek során nem állapították meg a koronavírus-fertőzés gyanúját. Magyarországra utazásukhoz az illetékes határrendészeti kirendeltséget legalább 48 órával a tervezett beléptetés előtt értesíteni kell, megjelölve az idénymunkás nevét, okmányszámát, a szállás helyét, továbbá a munkavégzés tervezett helyét és időpontját.

Az intézkedésnek köszönhetően megoldódhat a hazai munkavállalókkal nem fedezhető munkaerőigény, jelentős segítséget nyújtva ezzel főként a kertészeti ágazatnak a koronavírus okozta károk mérséklésében.

A mezőgazdaságban az elmúlt években tapasztalt idénymunkaerő-hiányt a koronavírus-járvány tovább súlyosbította, ami a külföldi vendégmunkások elmaradásával még kiszámíthatatlanabbá vált. Fennáll a veszélye annak, hogy a szükséges munkaerő hiánya miatt értékes kertészeti termékek betakarítása marad el, ami nemcsak a gazdálkodók számára jelent károkat, hanem az ellátás biztonságát is veszélyezteti. Erre sajnos már jelenleg is vannak konkrét példák a spárga- és a szamóca-betakarítás területén.

A késő tavaszi fagyok miatt az átlagosnál kisebb spárgatermésre számítanak a termelők, de még ennek a betakarítása is komoly gondokat okoz. A spárga szedése országosan 4500 felkészült és gyakorlott idénymunkást igényel. A szamóca esetében a szabadföldi termés betakarításával ezen a héten indul a munkacsúcs, a június második feléig tartó szezonban 13 ezer mezőgazdasági idénymunkásra van szükség. A nyár elejétől október végéig, az alma- és szőlőszüretig folyamatosan érő zöldségek és gyümölcsök betakarítása Magyarországon havonta átlagosan mintegy 60-70 ezer fő idényjellegű mezőgazdasági foglalkoztatását igényli.
A magyar gazdálkodók számára természetesen elsődleges a magyarországi munkaerő alkalmazása, és üdvözlik az ez irányú kormányzati segítő lépéseket, ugyanakkor a külföldi példák is azt mutatják, hogy a járvány miatt más iparágakból felszabadult munkaerő nehezen, vagy egyáltalán nem tudja helyettesíteni a mezőgazdasági idénymunkásokat.

Nagy-Britanniában például kormányzati felhívásra több mint 50 ezren jelentkeztek az ország legnagyobb agrár-munkaerőközvetítőjénél mezőgazdasági munkára, azonban csak 2 ezrelékük, alig több mint 100 fő fogadta el a számára felajánlott munkát.

Forrás: origo.hu