Jogszabályt módosított az Európai Unió: ez minden állattenyésztőt érinteni fog

Fotó: wikipedia.org

Megjelent a Bizottság a tenyészállatok és szaporítóanyagaik származásiigazolás-mintái tekintetében történő módosításáról szóló 2020/602 végrehajtási rendelete, írta meg honlapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának 63. évfolyam, 2020. május 4-i L139 számában megjelent a Bizottság tenyészállatok és szaporítóanyagaik származásiigazolás-mintái tekintetében történő módosításáról szóló 2020/602 végrehajtási rendelete (a továbbiakban: 2020/602 EU rendelet), olvasható a NAK oldalán.

A hazánkban 2018. november 1-jétől alkalmazandó, a tenyészállatokra és szaporítóanyagaikra vonatkozó származási igazolások mintáit a 2016/1012 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tenyészállatok és szaporítóanyagaik származásiigazolás-mintái tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2017/717 rendelet (a továbbiakban: 2017/717 rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza. Az új származásiigazolás-minták alkalmazásának időszaka alatt a tagállamok és az érdekelt felek értesítették a Bizottságot a minták használata során a származási igazolások nyomtatása és a tenyészállatok azonosság-ellenőrzése kapcsán felmerült gyakorlati problémákról.

Tekintettel a 2017/717 rendelet alkalmazása óta szerzett tapasztalatokra, és a tagállami visszajelzésekre, a származási igazolások kibocsátásának és nyomtatásának megkönnyítése valamint a tenyészállatok azonosságának könnyebb ellenőrizhetősége érdekében a származásiigazolás-minták frissítése vált szükségessé.

A 2020/602 EU rendelet által meghatározott új minták használatára történő zökkenőmentes áttérés biztosítása érdekében a 2020. augusztus 4-ig tartó átmeneti időszakban a fajtatiszta tenyészállatok és szaporítóanyagaik, valamint a hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik kereskedelméhez kapcsolódó származási igazolásokat a 2017/717 rendelet I. és II. mellékletében meghatározott, a fajtatiszta tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unióba történő beléptetéséhez, valamint a hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik Unióba történő beléptetéséhez kapcsolódó származási igazolásokat a 2017/717 rendelet III. és IV. mellékletében meghatározott, jelen módosítást megelőzően érvényben lévő mintáknak megfelelően is ki lehet bocsátani.

A 2020/602 EU rendelet által meghatározott, a tenyészállatok és szaporítóanyagaik új származásiigazolás-mintákat a 2020/602 EU rendelet I.-IV. mellékletei tartalmazzák. A 2020/602 EU rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. A rendeletet szabályozásait 2020. július 4-től kell alkalmazni.

Forrás: agrarszektor.hu