Jó úton halad a Közös Agrárpolitika?

Fotó fotolia.hu

Az átláthatósági és nyomon követési követelményeivel összhangban az Európai Bizottság elindított egy online dashboard-nak (a szövegkörnyezetben ez leginkább irányítópultnak fordítható) elnevezett, az interneten elérhető digitális interaktív felületet, amely bemutatja az egyes tagállamok által jóváhagyott Közös Agrárpolitika (KAP) stratégiai tervben nemzeti szinten kitűzött célokat, valamint az uniós szintű terveket. A felületen az érdeklődők megtudhatják például, hogy mennyien lehetnek majd a KAP által támogatott fiatal gazdálkodók 2023-2027 között az egyes tagországokban, illetve mekkora a KAP által ökológiai gazdálkodási céllal támogatott mezőgazdasági terület aránya vagy éppen a digitális gazdálkodási technológia támogatásában részesülő gazdaságok száma. A keresés ország vagy cél szerint történhet.

Az uniós országok 2023. január 1-től kezdték meg a KAP stratégiai terveik végrehajtását, hogy jövedelemtámogatást nyújtsanak a gazdálkodóknak, és támogassák őket a fenntartható termelésre való átállásban – emlékeztettek az Európai Bizottságnál. Felhívták a figyelmet arra, hogy mindegyik terv az érintett uniós ország sajátos szükségleteit teljesítő, célzott beavatkozások széles körét összesíti. Ezek a beavatkozások a remények szerint kézzelfogható eredményeket hoznak majd az uniós szintű célkitűzések megvalósulása tekintetében, miközben hozzájárulnak az európai zöld megállapodás ambícióihoz.

Az előrehaladás értékelhető

A KAP-jogszabály 44 „eredménymutatót” tartalmaz, amelyek konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak. Például annak felmérésére, hogy a KAP-terv sikeres volt-e a fiatal gazdálkodók számára, a kitűzött, illetve felülvizsgált cél azoknak a fiatal gazdálkodók száma lesz, akik a 2023-2027 közötti időszakban részesülnek majd a KAP forrásaiból indulási támogatásban.

A digitális felületen a cél nyomon követése az elért érték évenkénti összehasonlításával lehetővé teszi, hogy a végső cél felé tett előrehaladást is lehessen értékelni. Azt pedig a KAP végrehajtásának éves előrehaladása jelzi, hogy a KAP jó úton halad-e. Ez nyilvánosan és átlátható módon történik az online irányítópultnak köszönhetően.

Fontos tudni, hogy nem kell mind a 44 célnak szerepelnie minden egyes KAP stratégiai tervben. A célok tervezése a nemzeti szinten elhatározott igényektől és tervezett intézkedésektől függ. A KAP által finanszírozott vagy társfinanszírozott intézkedések lefedettségét vagy igénybevételét így jellemzően területek (mezőgazdasági területek részesedése) vagy kedvezményezettek (azaz a gazdaságok részesedése) formájában fejezik ki.

Mit fog elérni a KAP?

Sajátos szükségleteikre tekintettel az európai uniós országok különböző megközelítéseket választhatnak: a gyakorlatok szélesebb lefedettségét a fokozatos fejlesztésekhez (amelyek magasabb célértékekhez vezetnének), vagy a „hotspotok” célzottabb, ambiciózusabb gyakorlatait, amelyek kevesebb gazdaságot vagy földterületet érintenek. E választások hatékonyságát és eredményességét a különböző kiindulási pontok, az egyes országok sajátos problémái, a gazdálkodási szerkezet, a környezeti kihívások, valamint a szabályozási és egyéb követelmények összefüggésében kell szemlélni. Fontos, hogy az országok a programozási időszakban is módosíthatják tervüket. Az online irányítópult ennek megfelelően frissül.

Az irányítópulton megtekinthető néhány példa is arra, hogy a KAP 2023-2027 között mit fog elérni. A jelenlegi KAP nagy környezetvédelmi ambíciókkal rendelkezik. A KAP-alapok meghatározott környezeti feltételekkel járnak, amelyek az EU mezőgazdasági területének csaknem 90 százalékát fedik le. Az irányítópult azt mutatja, hogy az EU mezőgazdasági területeinek több mint 30 százalékára (azaz 49,5 millió hektárra) kiterjednek a biológiai sokféleség megőrzését/helyreállítását támogató kiegészítő intézkedések. A peszticidek csökkentett és fenntartható használatát ösztönzik az EU mezőgazdasági területeinek legalább 27 százalékán. A jobb talajgazdálkodást pedig a KAP az uniós földterületek 47 százalékán, azaz lényegében minden második hektáron támogatja.

A kicsik többet kapnak

A támogatott mezőgazdasági gyakorlatok közé tartozhat az ökológiai gazdálkodás, az agrárökológia, az integrált növényvédelem vagy a precíziós gazdálkodás. Az EU mezőgazdasági területeinek 10 százaléka kap speciális KAP-támogatást az ökológiai gazdálkodásra való átállás vagy fenntartása érdekében. A gazdálkodók támogatást kapnak 2,86 millió hektár tájjellemzők kezeléséhez és újak létesítéséhez, valamint ösztönzik a nem termő területet.

A gazdaságok modernizálását majdnem 400 ezer gazdaság beruházási támogatásával ösztönzik. A generációváltás során pedig akár 380 ezer fiatal mezőgazdasági termelő indul a KAP támogatásával. A jelenlegi KAP a tervek szerint igazságosabb lesz, és a kis- és középgazdaságok arányosan több kifizetésben részesülnek, mint a nagyobb gazdaságok. Az EU-ban ez átlagosan körülbelül 15 százalékkal magasabb hektáronkénti jövedelemtámogatást jelent a kisebb gazdaságok javára.

A digitális felületen bármely keresés eredménye megjeleníthető táblázatok vagy grafikonok formájában, sőt mindegyik exportálható és letölthető is, az irányítópultot pedig az ígéret szerint rendszeresen frissítik majd.

Forrás: Magyar Hírlap

https://www.magyarhirlap.hu/europai-unio/20230405-jo-uton-halad-a-kozos-agrarpolitika