Jelentősen módosulnak egyes agrártárgyú kormányrendeletek!

Fotó magro.hu

Többeknek érdemes alaposan elolvasni a 454/2021. számú kormányrendeletet, mert több korábbi szabályt részben-egészben módosít, pontosít, és ezek helyes alkalmazása a gyakorlatban ügydöntő lehet!

A földhasználati nyilvántartás módosítása az ingatlanügyi hatóság felé fogalmaz meg teendőket. A földhasználati szerződés megszűnése, módosulása esetén hivatalból kell majd a változásokat átvezetni.

A részarány földkiadás és az osztatlan közös tulajdon megszüntetése a jelen és a közeljövő  egyik legfontosabb kérdése.

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése esetén azt a személyt is kérelmezőnek kell tekinteni, akinél  a bejegyzésre irányuló eljárás még nincs folyamatban, tulajdonjoga még nem került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

A jövőben az egyezségi meghívóban  ismertetni kell a Polgári Törvénykönyvnek a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályait is.

A Kormány a fővárosi és a megyei kormányhivatalt jelöli ki földügyi igazgatási feladatok ellátására a szerzési feltételek, korlátozások, tilalmak betartásának ellenőrzésére.

Részletes felsorolásban  meghatározták az osztatlan  közös tulajdon felszámolásának szabályait, a korábbi rendelet módosításával.

Osztóprogram alkalmazásával 400 m2-nél kisebb alrészlet nem alakítható ki, erdő esetében  – némi kivétellel – ez 10.000 m2.

Teljesen pontos szabályozást kapott az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás értesítési részében meghatározott adatok sora, a tulajdonostársak egymás közötti licitálásának szabályai, az értesítési határidők, a postázások módja, stb.

Nagyon ajánlom, hogy a rendelet mellékletét is tanulmányozza át minden érdekelt! Ebben szerepel például  a megosztás tényfeljegyzése iránti kérelmek adattartalma, a végleges ellenérték kialakulásának folyamata. Elég egy apró hiba, és érvénytelenné válhat az egész eljárás, újra kezdődhet az amúgy sem gyors folyamat.

Az agráriummal, a földekkel kapcsolatos kérdések a Polgári Kisgazdák számára alapvető fontosságúak! Ezért ajánlom, hogy az ilyen tartalmú jogszabályokat legalább alapjaiban mindenki ismerje meg, az érintettek pedig alaposan tanulmányozzák át, sőt akár szakemberrel egyeztessenek azok értelmezésével kapcsolatban!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő